Gardasil-forsker kalder vaccinen virkningsløs

Diana Harper, ledende forsker i udviklingen af de to vacciner mod livmoderhalskræft, mener at vaccine vil ikke reducere hyppigheden af livmoderhalskræft

På den 4. Internationale Offentlige Konference om Vaccination afholdt i Reston, Virginia, i oktober 2009 kom Dr. Diana Harper, direktør for 'Gynecologic Cancer Prevention Research Group' på Missouri Universitet og ledende forsker i udviklingen af de to vacciner mod livmoderhalskræft, Gardasil og Cervarix, med en meget overraskende udtalelse, nemlig at vaccinerne mod livmoderhalskræft ikke vil reducere tilfældene af livmoderhalskræft, selvom de gives til de helt unge piger ned til 9 år. Der foreligger nemlig indtil nu ingen undersøgelser, der har kunnet vise en effekt hos piger under 15 år.

Dr. Diana Harper forklarede blandt andet, at 70% af alle HPV-infektioner forsvinder af sig selv uden behandling i løbet af det første år – i løbet af to år efter udsættelse for smitte stiger antallet til 90%. Af de resterende 10% vil kun halvdelen af kvinderne udvikle livmoderhalskræft. Dr. Harper gjorde desuden opmærksom på, at hyppigheden af livmoderhalskræft i USA allerede nu er så lav, at man selv med fortsatte vaccinationer og forebyggende PAP-tests ikke vil kunne få antallet af livmoderhalskræft yderligere ned.

Den nuværende konventionelle behandling og de forebyggende tiltag mindsker hvert år antallet af livmoderhalskræft med ca. 4%, det vil sige om 60 år er antallet af livmoderhalskræft faldet yderligere med 91,4 %. Så selvom man vil opnå en vaccinationsrate på 70% af alle kvinder og sørge for boosters til alle (hvilket er ret usandsynligt), så vil vaccinen i følge Dr. Harper alligevel ikke mindske antallet af livmoderhalskræfttilfælde mere end de nuværende tiltag allerede gør.

Dr. Harper er også konsulent for WHO, og endnu et af hendes argumenter mod massevaccination i de vestlige lande er, at 4 ud af 5 kvinder med livmoderhalskræft lever i udviklingslandene.

I løbet af konferencen lod Dr. Diana Harper endnu en bombe springe – nemlig at ingen undersøgelser indtil nu har kunnet vise en effekt af vaccinen hos piger under 15 år! Merck, som har udviklet Gardasil, har kun fulgt en lille gruppe vaccinerede piger under 16 år, og det er i følge Dr. Harper ikke længe nok til at kunne konstatere en tilfredsstillende høj tilstedeværelse af effektive HPV–antistoffer.

Allerede i 2007, da Merck startede sine omstridte kampagner for at få gjort vaccinen mod livmoderhalskræft obligatorisk i skolerne, forsøgte Dr. Diana Harper flere gange forgæves at få fortalt sandheden om de manglende beviser for effekten hos de unge piger – men ingen ville trykke eller sende hendes udtalelser i medierne. Da det endelig lykkedes at få et interview i stand, udtalte hun, at vaccination med Gardasil af piger på 11 år og yngre efter hendes overbevisning ikke er andet en et stort offentligt sundhedseksperiment. Hun stadfæstede yderligere, at der heller ikke er udført undersøgelser af bivirkningerne, så der kan til stadighed stilles spørgsmåltegn ved vaccinens sikkerhed.

Dr.Diana Harpers bevæggrunde til at udtale sig således i medierne er i følge hendes selv, at hun foretrækker at kunne se sig selv i øjnene i spejlet hver morgen ....

Og der har været mange bivirkninger rapporteret siden vaccinen mod livmoderhalskræft kom på markedet i 2006. Indtil i dag har 15.037 piger indrapporteret alvorlige bivirkninger efter vaccination med Gardasil til VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) – blandt andre: Guillian Barré, lupus, slagtilfælde, blodpropper, lammelser og hjernehindebetændelse. CDC (Center for Disease Control) indrømmer, at der er rapporteret 44 dødsfald.

Dr. Diana Harper har også været med til undersøgelser af Glaxo-Smith-Klines udgave af livmoderhalskræft vaccinen Cervarix, som anvendes i England (Cervarix er endnu ikke godkendt i USA). I England indførte man vaccinen til unge skolepiger sidste år, 2008, og der har været mere end 2.000 rapporterede bivirkninger som kvalme, svimmelhed, synsforstyrrelser, kramper, slagtilfælde og hyperventilation. Mange af pigerne fik flere af bivirkningerne, således at der sammenlagt er noteret 4.602 bivirkninger hos de 2.000 piger. Den mest tragiske hændelse var en 14 årig piges død, hun faldt død om i skolen kun én time efter hun havde modtaget vaccinen.

Det blev ikke til en succesaften for Gardasil, for Dr. Diana Carpers utilslørede budskab var, at hyppigheden af alvorlige bivirkninger i forbindelse med vaccinen hos de unge piger, er langt større end hyppigheden af livmoderhalskræft blandt kvinder.


Kilde: The Bulletin, 25.10.2009 (www.thebulletin.us)