Foreningens kommentar

Det bemærkelsesværdige er, at Lægemiddelstyrelsen får sorteret alle de alvorligste bivirkninger fra og ikke anser dem som værende forårsaget af vaccinen, mens de mindre alvorlige derimod er accepteret.

Det ses også, at der ventes på afklaring af en del af tilfældene. Vi har hos Lægemiddelstyrelsen i februar efterspurgt den endelige bedømmelse men har fået svaret: ”Vi har ikke pt. yderligere opgørelser over bivirkningsmaterialet, end dem vi allerede har publiceret. Hvornår vi eventuelt igen skriver om Pandemrix-bivirkninger, herunder eventuelt beskriver yderligere detaljer på nogle af de alvorlige rapporter, er ikke fastlagt. Hvornår der foreligger endelig kausalitetsvurdering på alle de alvorlige rapporter, kan der heller ikke siges noget. Det vil bl.a. afhænge af, hvilken mistænkt der er tale om.”


I maj 2010 udsender styrelsen imidlertid et nyhedsbrev, hvor bivirkninger ved vaccinen opsummeres. Man ser her, at de meget alvorlige, som på det tidspunkt blev skønnet uden sammenhæng med vaccinen, ikke er medtaget. Bl.a står der citat: ”Lægemiddelstyrelsen konkluderer, at de hidtidige erfaringer med bivirkninger efter vaccination med Pandemrix ® svarer til det forventede med hensyn til arten og alvorligheden, hvilket også stemmer overens med meldingerne fra Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), som modtager indberetninger fra de europæiske lande.”

Det er nok, hvad vi alt i alt vil få at vide om vinterens bivirkninger. Tilbage står bl.a. spørgsmålet om en evt. fosterskadende virkning. Hvordan vil en sådan undersøgelse blive grebet an? Og hvordan vil man håndtere et evt. fund af en sammenhæng?

Den 25. august kan man læse i Dagens Medicin, at der er rapporteret 6 tilfælde af en slags epilepsi uden kramper, men som viser sig ved, at folk pludselig falder i søvn (narkolepsi). Det er fundet hos unge mennesker mellem 12-16 år efter vaccinen og indberettet til Sveriges lægemiddelsstyrelse. Anfaldene er dukket op 1-2 mdr. efter vaccinationen.

Det er meget bemærkelsesværdigt, at alle indberetningerne er kommet fra den samme neurolog. En læge som åbenbart tænker i de baner. Hvis han alene rapporterer så mange, må der nødvendigvis være rigtigt mange tilfælde.

I Finland har man stoppet brugen af vaccinen, indtil der forligger flere oplysninger. Også der har der været indberettet narkolepsi i omkring samme antal som Sverige. I Danmark er der ikke indberettet nogle. Disse tilfælde har fået Europakommisionen til at anmode Det Europæiske Lægemiddelagentur om at få det nærmere undersøgt. Det kunne tyde på, at politikere er ved at få øjnene op for, at lægemiddelagenturernes behandling af sammenhæng mellem sygdom og vacciner skal følges nøje.