EU-kritik af WHO

Ifølge Politiken d. 4. juni 2010 retter et udvalg under Europarådet hård kritik mod WHO, EU samt de enkelte landes regeringer for håndteringen af vinterens H1N1 pandemi.


I udvalgets rapport, som i juni 2010 blev offentliggjort og præsenteret i Paris af briten, Paul Flynn, hedder det, at ”der var overvældende beviser for, at pandemiens alvor var stærkt overvurderet af WHO”. Dette førte til ”spild af store summer af offentlige midler og ubegrundet frygt for de sundhedsrisici, den europæiske befolkning stod over for”, og Flynn går så langt som til at beskrive vaccinationsprogrammerne som ”placebomedicin på en stor skala” i forbindelse med ”en epidemi, som aldrig rigtigt var der”.

I tillæg hertil kritiserer rapporten, at WHO traf beslutning om at opgradere epidemien til en pandemi i samråd med eksperter fra bl. a. medicinalindustrien, som med en indtægtsøgning havde en økonomisk interesse i at levere de enorme mængder af vaccine til hele verden.

Kritikken er dog straks blev afvist af såvel WHO som den danske Sundhedsstyrelse med den begrundelse, at de bedste rådgivende eksperter bl.a. kommer fra medicinalindustrien.