Det Danske Vaccinationsregister

Du kommer nu i et vaccinationsregister - Det Danske Vaccinationsregister (DDV)


Den 18. maj vedtog Folketinget en lov, der tillader at oprette et nationalt vaccinationsregister over alle danskernes vaccinationer. Alle partier har støttet forslaget, og alle i høringsrunderne har støttet det.

Registeret skal ligge hos SSI, og de er dermed registeransvarlige. Staten skal betale dem for det. Vi kender ikke summen.


Formålet med DDV angives at være:

- At etablere elektronisk adgang til oplysninger om givne vaccinationer

- At etablere brugervenlige grænseflader, hvor borgere, læger og sygehuse kan indhente disse informationer

- At sikre en høj kvalitet af overvågningen og vurderingen af vaccinationstilslutning og effekt- At skabe mulighed for en mere præcis vurdering af den samlede effekt af vaccinationstilbuddene for folkesundheden (gælder både børnevaccinationerne, HPV-vaccinationsprogrammet samt influenzavaccinationsprogrammet og andre vaccinationstilbud til ældre og risikogrupper)

- At skabe mulighed for effektivt at kunne undersøge for sammenhænge med uventede reaktioner/bivirkninger ved vaccination


Er der fordele, Er der ulemper ?
I et foredrag af Forbrugerrådets jurist Anette Høyrup holdt på VaccinationsForums generalforsamling i maj nævner Anette flg. fordele:

- Man kan overvåge bivirkninger og interaktioner

- Hurtigt overblik – også for familien (man får et login til sine egne oplysninger i registeret)


Generelt ser foreningen positivt på en bedre overvågning af bivirkninger, for den er ikke god nok som den er. Men vi undrer vi os over, at registeret, som skal administreres af SSI, skal have det som særskilt formål.

Opgaven er for flere år siden taget fra SSI og lagt i Lægemiddelstyrelsens regi, fordi SSI ikke måtte have denne dobbeltrolle med både at sælge, producere, overvåge bivirkninger og samtidig rådgive om vacciner. Så hvorfor skal det pludselig også ligge i deres regi – foruden hos Lægemiddelstyrelsen? Desuden vil skal / vildisse oplysninger om bivirkninger ikke figurere i selve registeret, hvilket i øvrigt kunne være en god idé, så enhver læge/sygehus kunne holde sig orienteret med, hvad der måtte være af reaktioner efter diverse vaccinationer .

I alle de år foreningen har eksisteret, har vi oplevet en irritation fra Lægemiddelstyrelsens side, når vi har påpeget, at overvågningen af vaccinationsbivirkninger ikke er god nok, og at Lægemiddelstyrelsen siden de fik overdraget den opgave i 1997 kun har udsendt oplysninger om bivirkninger af børnevaccinationsprogrammet én gang (år 2000) – og ikke siden. Og da det stadig er Lægemiddelstyrelsen, der har ansvaret for denne overvågning, virker det mærkeligt, at den overvågning nu også skal foregå via registeret. Præcist hvordan disse oplysninger skal samkøres, kan man ikke se ud af loven.

Overvågningen af andre lægemidler skal ligge i det nye elektroniske medicinkort, som administreres af Lægemiddelstyrelsen. Derfor ville det have været naturligt, at man også placerede vaccinationer her i dette register og ikke i et særskilt register, der oven i købet skal administreres af SSI. Vi mangler at se SSI’s store interesse i overvågning af bivirkninger og har svært ved at se, hvordan det skal fungere, når det ser ud som om, det ligger 2 steder.

Vores gæt er, at de er meget interesseret i at bruge det til deres forskning i vaccineskader, og at der nu findes et bedre redskab til at afvise alvorlige bivirkninger og skader. Deres forskning har indtil nu afvist alle mistanker om opståede alvorlige følgetilstande efter vaccinationer.

VaccinationsForum mener, at det absolut er en god ting, at familien selv har adgang til registeret, og at egen læge ligeledes får fuldt overblik over hvilke vaccinationer, der er givet. Vi har nemlig iagttaget ganske mange situationer, hvor der manglede styr på hvilke vaccinationer, der var givet.


Anette Høyrup nævner flg. ulemper:

- Øget statslig kontrol og indblanding

- Detaljeret personfølsomt billede af den enkelte

- Risiko for læk, misbrug eller senere udnyttelse


For at illustrere en af disse ulemper har der – allerede inden loven blev vedtaget – været forsøg på at udvide brugen af registeret med automatisk indkaldelse af alle, der manglede vaccinationer. Lige præcis den form for brug som foreningen allerede her vil kalde misbrug. Vi henvendte os derfor straks til Folketingets Sundhedsudvalg for at advare mod dette forslag (se henvendelse andetsteds i dette nyhedsbrev).

Så vidt vi kan bedømme nu, er forslaget faldet til jorden (se notat fra sundhedsminister Bertel Haarder). En automatisk indkaldelse af uvaccinerede ville alt andet lige være med til at øge SSI’s indtjening, da det uomtvisteligt ville øge antallet af vaccinationer.

Vi opfatter derfor også forslaget om at indkalde uvaccinerede som en helt utidig indblanding i privatlivet og en form for øget statslig kontrol til et uacceptabelt niveau. Vi har desværre allerede nu en situation, hvor folk ganske enkelt får ”skæld ud” som små børn, der skal opdrages, hvis der er vacciner fra det anbefalede børnevaccinationsprogram, de ikke ønsker. Hvordan ville dette så ikke komme til at se ud, hvis forslaget blev lagt oveni?