DANSKE BØRNELÆGER vil have endnu en vaccine i børnevaccinationsprogrammet

Børnelæger i Dansk Pædiatrisk Selskab anbefaler ifølge metroXpress, at ”alle raske spædbørn i Danmark tilbydes rotavirus-vaccination”, og Sundhedsstyrelsen har d. 3. juni i år drøftet, om denne nye vaccine i dråbeform skal indlemmes i det danske børnevaccinationsprogram. Infektioner med rotavirus forårsager voldsom diarré og dehydrering og kræver årligt hospitalsindlæggelse af ca. 1.200 spædbørn.


Forebyggelseschef i Sundhedsstyrelsen, Else Smith, udtaler, at der endnu ikke er truffet nogen beslutning om rotavirus-vaccination, da dette kræver en grundig analyse af såvel medicinske som samfundsøkonomiske fordele og ulemper, men man er i styrelsen opmærksomme på anbefalingen fra Dansk Pædiatrisk Selskab. En endelig afgørelse ligger dog ikke hos Sundhedsstyrelsen, men hos politikerne, som efter en evt. indstilling fra styrelsen skal træffe beslutning om, hvorvidt vaccinen skal tilknyttes børnevaccinationsprogrammet.