100.000 piger dør hvert år af en farlig kombination af vaccine og A-vitamin

Ny dansk forskning viser, at det kan være farligt at kombinere A-vitamintilskud med DTP-vaccinen.

I mange fattige lande som Afrika, Sydamerika og Sydøstasien, giver man børn en højdosis A-vitamintilskud for at højne den almene sundhedstilstand. Verdenssundhedsorganisationen, WHO, anbefaler at give dette vitamintilskud sammen med børnevaccinerne i 6 måneders alderen, og det betyder, at mange børn får det samtidig med DTP-vaccinen.

Christine Stabell Benn, afdelingslæge ved Statens Seruminstitut, udtaler om WHO´s vaccinationspolitik i de sidste 10 år, at den har gode intentioner, men kedelige konsekvenser.

En dansk forskningsgruppe har nemlig fundet ud af, at kombinationen af DTP-vaccinen og A-vitamin i højdosis øger dødeligheden, specielt blandt piger.

Sammen med forskere fra Ghana og Guinea-Bissau, reanalyserede forskerne 20 år gamle data på cirka 11.500 børn fra Ghana og fandt en 2,6 gange øget dødelighed for piger der fik A-vitamintilskud og DTP-vaccine.

”DTP giver specifik beskyttelse mod difteri, stivkrampe og kighoste, men den påvirker også immunforsvaret, så det reagerer uhensigtsmæssigt mod andre sygdomme. A-vitamin stimulerer derimod immunforsvaret, og hvis man giver ekstra stimulering, når immunforsvaret i forvejen ”tygger” på en skadelig vaccine, forstærkes den negative effekt at vaccinen”, forklarer Christine Stabell Benn.


Tidligere studier har vist en sammenhæng
Tidligere studier har allerede peget på netop denne sammenhæng, men det har ikke medført ændring i praksis. Ifølge forskerne er den nye datamængde, der ligger til grund for de nye tal, så stor, at der må siges at være meget stærke indicier på, at kombinationen af A-vitamintilskud og DTP-vaccinen slår mange piger ihjel hvert år.

Christina Stabell Benn mener, at det alene i Afrika er omkring 100.000 tilfælde. I Sydamerika og Sydøstasien gælder der samme problemstilling, og med hundrede millioner indbyggere i de pågældende regioner vil det reelle dødstal være endnu højere. Hvorfor kun pigerne rammes så hårdt, har forskerne ikke noget bud på.


WHO må ændre holdning
WHO har ikke reageret på forskergruppens seneste resultater. De tidligere resultater blev i 2004 afvist af en Task Force nedsat af WHO. Danske forskere påpegede efterfølgende alvorlige fejl i organisationens metodologi, og det fik WHO til i 2008 at anerkende, at der kunne være fejl i deres metodologi. De tog dog ikke stilling til resultaterne og har bare konkluderet, at de ”ville holde øje med beviser for uspecifikke effekter af vaccination”.

”Dette er meget frustrerende, vi bliver simpelthen nød til at åbne øjnene for at vacciner kan have utilsigtede virkninger, og der er virkelig behov for en holdningsændring”, udtaler Christine Stabell Benn.


En ufarlig kombination med mæslingevaccinen
Den danske forsker mener, at A-vitamintilskuddet med fordel kan gives sammen med mæslingevaccinen. Hun udtaler, at mæslingevaccinen, i modsætning til DTP-vaccinen, har en positiv effekt på dødeligheden, når den kombineres med A-vitamintilskuddet.

”Mæslingevaccinen har gavnlige effekter og beskytter også mod andre sygdomme. De træner så at sige immunforsvaret til at reagere”, siger hun.


Der er ingen der tæller, hvor mange der dør i Afrika
I Danmark får det hurtigt konsekvenser, hvis 5-6 mennesker dør som bivirkning af et lægemiddel, udtaler Christine Stabell Benn. Men i Afrika har man ikke de samme statistikker over befolkningen, og man kunne have 500.000 ekstra dødsfald, uden at en sjæl ville bemærke det, siger hun.

I oktober i år, vil WHO evaluere sine retningslinjer for A-vitaminpolitikken, men der er ifølge Christine Stabell Benn intet der tyder på, at dødeligheden ved kombinationen af højdosis-vitamintilskud og DTP-vaccine bliver taget op.

WHO har ikke ønsket at kommentere ovenstående, som er blevet bragt på Videnskab.dk


Kilde:
www.videnskab.dk