Vaccine til babyer øger måske risiko for astma i barndommen

Forskere mener, at triplevaccinen mod difteri, tetanus og kighoste muligvis kan provokere en specifik immunrespons frem i små babyers immunsystem, så de prædisponeres for at udvikle astma. Ved at udskyde vaccinen med blot 2 måneder an man måske nedsætte risikoen drastisk. Gives vaccinen mon for tidligt?

I Canada har en gruppe forskere ved ‚Manitoba Institute for Child Health‘ og ved Manitoba Universitetet undersøgt, om tidspunktet for, hvornår vaccinerne gives, kan sige noget om udviklingen af astma hos børnene. I undersøgelsen fik 11.531 børn hver 4 doser af den kombinerede DTP-vaccine, der normalt gives til babyer første gang, når de er 2 måneder gamle. Ca. 5.000 babyer fik vaccinen, som det anbefales af sundhedsmyndighederne i 2 måneders alderen, og 13,8 % af disse børn udviklede astma, inden de blev 7 år. De resterende børn fik først deres første vaccine da de var 4 måneder eller ældre, og i denne gruppe var der kun 5,9 %, der havde udviklet astma inden de fyldte 7 år. Det vil sige, at børnene fik halveret deres risiko for udvikling af astma ved at udskyde den første vaccination med 2 eller flere måneder. Resultaterne offentliggjort i ‚Journal of Allergy and Clinical Immunology‘ viser, at også en udskydelse af 2,3 og 4 dosis af triplevaccinen mod difteri, tetanus og kighoste får antallet af børn, der udvikler astma, til at falde. Dog er beviserne klarest i forhold til tidspunktet for den første vaccination. I gruppen af børn, der fik alle deres vacciner senere, udviklede kun 5% astma i forhold til de børn, der fik vaccinen som anbefalet 4, 6 og 18 måneder gamle - af disse børn udviklede 12% astma. I studierne i Canada fik stort set alle børnene den samme DTP-vaccination, som blev givet i Storbritannien indtil 2004 – en del fik den nyere vaccine med en ny type kighoste vaccine kaldet acellulær pertussis. Denne nye type vaccine begyndte man at bruge i Storbritannien i løbet af 2004, og den gives til alle babyer i 2 måneders alderen sammen med vacciner mod polio og hib – en slags influenza, der kan angribe små børn. Dertil kommer endnu en vaccine mod pneumokokker. Forskerne mener som nævnt, at denne enorme mængde af vacciner i så tidlig en alder som 2 måneder overbelaster babyernes immunsystem og kan medføre uheldige immunresponser, der evt. kan prædisponere for astma. Storbritannien har den hyppigste forekomst af astma hos børn på verdensplan, ét ud af 11 børn plages her af astma! Dr. Richard Halvorsen, der har skrevet bogen ‚The Truth About Vaccines‘, taler varmt for en udskydelse af vaccination af de små børn. Dr. Richard Halvorsen finder det canadiske studie yderst interessant og opfordrer den britiske regering til at se nøjere på det. For selv om det canadiske studie ikke beviser, at det nuværende vaccinationprogram til børn giver sundhedsmæssige problemer, så er forskerne heldigvis “dumme” ok til at tage det med i deres overvejelser! Teorien om overbelasting af immunsystemet hos babyerne tager man dog afstand fra i Department of Health and all the Royal Colleges‘, hvor en talsmand udtaler, at selvom mange studier har set på en eventuel sammenhæng mellem vaccination i barndommen og udvikling af astma og allergier, er der aldrig fundet beviser for eventuelle årsagssammenhænge.
Kilde: Daily Mail 21.10.08