Rettelse til artikel om valget af vaccine til livmoderhalskræft

I forrige nyhedsbrev bragte vi referat af en artikel fra Dagens Medicin om valget af Gardasil vaccinen, der skal bruges i det danske børnevaccinationsprogram.

Sundhedsstyrelsen har efterfølgende gjort opmærksom på, at den officielle begrundelse for valget af Gardasil ikke var med i artiklen fra Dagens Medicin. Vi bringer derfor nedenstående begrundelse, som er offentliggjort på deres hjemmeside. På det tidspunkt, hvor sidste nyhedsbrev skulle i trykken, var den ikke tilgængelig. Den supplerer således vores referat af oktobernyhedsbrevet s. 8.

18. juni 2008 Udbud om indkøb af HPV-vaccine
Statens Serum Institut har med Kammeradvokaten som rådgiver afholdt udbud om indkøb af HPV-vaccine i henhold til Aftale om initiativer på sundhedsområdet af 1. marts 2008.

Instituttet har modtaget to tilbud fra hhv. GlaxoSmithKline (GSK) og Sanofi Pasteur MSD (SPMSD), der begge anses som konditionsmæssige.Tilbuddene er vurderet ift. de tildelingskriterier, der har været forelagt sundhedsordførerne fra forligskredsen i april 2008.På tildelingskriteriet kvalitet (der vægter 70%) er SPMSD’s vaccine vurderet som bedre end tilbuddet fra GSK som følge af en:

1 . bedre og højere effektivitet overfor kræft og forstadier til kræft og
2 . bedre kvalitet for så vidt angår risikomæssige aspekter i relation til bivirkninger og indholdsstoffer.

SPMSD’s vaccine er endvidere markant bedre i relation til tildelingskriteriet om effektivitet vedrørende forebyggelse af kondylomer (der vægter 10%).
Begge tilbudsgiveres priser (der vægter 20%) er gode, men GSK’s tilbud er billigere end SPMSD’s tilbud.
Ud fra en samlet vurdering i forhold til tildelingdkriterierne er SPMSD’s vaccine valgt.