Regler for valg af egen læge

Reglerne for valg af egen læge er fastsat i landsoverenskomst mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Praktiserende Lægers Organisation, og er godkendt af indenrigs- og sundhedsministeren.
Reglerne giver den enkelte ret til frit valg af alment praktiserende læge. Retten til frit valg gælder også på tværs af kommune-/amtsgrænser.

Lægen kan afvise at få tilmeldt en patient, hvis der er mere end 15 km mellem lægens praksis og personens bopæl. I hovedstadsområdet er det dog kun 5 km.

Hvis en patient ønsker at benytte sig af det frie valg, skal der rettes henvendelse til kommunen, som kan oplyse nærmere om 15 km reglen samt om lægen og praksis.

Ved mere end 15 km skal man have lægens accept
Ved under 15 km kan man vælge en læge under forudsætning af at vedkommende ikke har lukket for tilgang.