Ny pjece om komplikationer og skader efter vaccinationer

Information, procedurer og rettigheder ved anmeldelse og rejsning af en sag i Patientforsikringen
Foreningen har arbejdet på denne pjece i et års tid. Formålet med den er at skabe større overblik over rettigheder og procedurer inden for området.
Det er vores tanke at distribuere den til alle relevante institutioner, men den er først og fremmest tænkt til dem der har erfaret en vaccinationskade og gerne vil rejse en erstatningssag.
Vi har lavet 2 pjecer. Én til Patientforsikringen og én til Arbejdsskadestyrelsen.
Det er kun meget få skader der stadig skal behandles i Arbejdsskadestyrelsen, da Patientforsikringen har overtaget erstatninger for skader opstået efter 2004.

Du kan få et eksemplar ved at henvende dig til Karen.
karen@vaccinationsforum.dk eller tlf 56726970.


Pjecens indhold:

Hvad er en bivirkning?

Har man ret til at blive oplyst om bivirkningerne?

Hvad er forskellen på en bivirkning og en vaccinationsskade?

Hvad er patientens/den pårørendes rolle ved mistanke om opståede bivirkninger til vaccinationen?

Hvornår må man ikke vaccinere?

Hvad er lægens pligt og rolle ved opståede bivirkninger til en vaccination?

Hvad er sundhedspersonens pligt og rolle ved mistanke om opstået skade?

Hvor skal skaden anmeldes?

Kort om Patientforsikringen

Hvad siger lovgivningen i forhold til erstatning ved skader?

Hvordan er sagsgang og procedurer ved behandling af en skade i Patientforsikringen?

Hvad kan man som patient/pårørende gøre for at optimere sagsgangen i erstatningssager?

Har man ret til aktindsigt i sagsgangen?

Hvilke særlige forhold ligger til grund for selve afgørelserne i erstatningssagerne?

Hvad er præcedens for de trufne afgørelser?

Hvad kan man få erstatning for?

Hvad er ankemulighederne efter sagens behandling i Patientforsikringen?

Kan afsluttede sager genoptages?

Hvad er skadelidtes rettigheder?

VaccinationsForum mener

Hvad er VaccinationsForum?

Nyttige links