Mæslinger kan beskytte mod allergi

Mæslinger kan muligvis beskytte børn mod høfeber viser europæisk studie, som også når frem til, at MFR-vaccine mod bl.a. mæslinger ikke nødvendigvis beskytter barnet mod sygdommen.
Konklusionen på et meget stort studie blandt 12.000 europæiske børn, som et hold svenske, hollandske og schweiziske forskere offentliggør resultatet af i martsnummeret af lægetidsskriftet Pediatrics, er, at mæslinger muligvis gør dit barn mindre udsat for at udvikle høfeber.


Mæslingebørn og allergi
Forsker Helen Rosenlund og hendes kolleger fortæller, at målet var at udforske, hvilken rolle mæslingevaccination og mæslingesygdommen spiller i forhold til udviklingen af allergier og overfølsomhedsreaktioner. Meget tyder på, at mæslinger faktisk kan beskytte børn mod allergi.
Forskerholdet har fulgt 12.500 børn i alderen 5 til 13 år, og det viser sig, at børn, som har haft mæslinger, oftere går fri af allergier end børn, som ikke har haft sygdommen. Børn, som er blevet mæslingevaccineret, er omvendt ikke mindre udsatte for allergi end alle andre. Det gælder, uanset om børnene alligevel har fået mæslinger, eller om de er gået fri, skriver forskerne.
På Odense Universitetshospital er landets førende allergiekspert, professor og overlæge Carsten Bindslev-Jensen skeptisk.
Han udtaler, at selv om det er en stor og meget velgennemført undersøgelse, viser den kun, at der ikke er nogen klar sammenhæng mellem mæslinger, vaccination og allergi. Dog ser der ud til at være en svag forbindelse med høfeber.
Carsten Bindslev-Jensen er til gengæld overrasket over, at 10% af de MFR-vaccinerede alligevel bliver ramt af mæslingesygdommen, og han kan ikke give nogen oplagt forklaring på, hvorfor vaccinen ikke virker.


Vaccinationer under mistanke
Men væksten i allergier har spredt sig kraftigt de seneste årtier, samtidig med, at stadig flere børn bliver vaccineret med stadig bedre vacciner. Mange forskere og undersøgelser har set mulige sammenhæng mellem vaccinationer og væksten i forskellige sygdomme. Indtil nu er der dog ikke noget der peger i en bestemt retning.
Af den grund anbefaler Carsten Bindslev-Jensen at lade børn vaccinere, fordi han mener, at fordelene er større end ulemperne, og han fastslår, at det nye studie ikke ændrer ved det faktum, at det er godt at beskytte sig mod potentielt dødelige sygdomme.


Kilde:
www.fpn.dk 6.3. 2009