Læger opgiver at indberette bivirkninger

Procedurerne omkring indberetningen af medicinbivirkninger, er så besværlige og uigennemskuelige, at mange læger laver mangelfulde indberetninger eller helt opgiver at indberette.

Professor Ebba Holme fra det farmaceutiske fakultet ved Københavns Universitet, ser manglen på dialog mellem læger og Lægemiddelstyrelsen, som et centralt problem.
Hun mener, at det er afgørende for lægernes motivation for at indberette bivirkninger, at de bliver orienteret om sagens videre forløb og resultatet af deres indberetning. Og den orientering skal vel at mærke ske fra Lægemiddelstyrelsen side.
Ebba Holme oplyser også, at dette godt kan lade sig gøre i Holland, så hvorfor ikke herhjemme.
Det er hendes indtryk, at mange læger finder det direkte intimiderende, at det er firmaet bag det pågældende firma, som tager kontakt til dem.

Lægeforeningen har for nyligt foretaget en undersøgelse om emnet blandt 600 læger. Fungerende Formand og formand for Lægeforeningens lægemiddeludvalg, Yves Sales, præsenterede undersøgelsen på Lægemiddelstyrelsens og Lægeforeningens fælles høring om, hvordan systemet for indberetning af medicinbivirkninger kan forbedres.
Af undersøgelsen fremgår det, at 6 ud af 10 danske læger ville indberette flere medicinbivirkninger, hvis indberetningssystemet var lettere tilgængeligt. Og flere end hver tredje læge har af samme årsag måttet opgive at gennemføre en aktuel indberetning af medicinbivirkninger.
Yves Sales konstaterer, at indberetning af bivirkninger ikke har noget høj prioritet og der er absolut potentiale for forbedring.

Lægemiddelstyrelsens direktør, Jytte Lyngvig og afdelingschef i sundhedsministeriet, Vagn Nielsen, var på høringen enige om, at der er behov for at gøre systemet for indberetning af bivirkninger lettere.
Vagn Nielsen udtaler, at lægerne ikke efterlever deres indberetningspligt og det er et problem, da disse indberetninger er forudsætning for, at kunne reagere på eventuelle problemer ved et lægemiddel.
Både Yves Sales og Formanden for Hovedstadens lægemiddelkomité, Hanne Rolighed Christensen, var på høringen stærkt kritiske overfor måden indberetningerne foregår på og at det er medicinalfirmaerne der selv skal analysere sig frem til årsagssammenhænge og kontakte de indberettende læger.
Lægerne kontaktes ikke at Lægemiddelstyrelsen, men af firmaerne, som stiller op som ”tæskehold” overfor de indberettende læger – der dermed har indberettet for sidste gang, fortalte Yves Sales.

Jytte Lyngvig påpegede i den forbindelse, at Lægeforeningen selv var gået med til, at lægerne blev kontaktet direkte af det enkelte medicinalfirma.
Yves Sales mener, at hvis dette er en aftale lavet mellem Lægeforeningen og Lægemiddelstyrelsen, så bør den laves om.

Hanne Rolighed Christensen påpegede, at der muligvis var et habilitetsproblem og stillede spørgsmålstegn ved Lægemiddelstyrelsens troværdighed, når de helt overlader vurderingen af medicinbivirkningerne til medicinalfirmaerne.
Vagn Nielsen understregede dog, at ministeriet havde fuld tillid til Lægemiddelstyrelsens faglige uafhængighed og faglige vurderinger.

Læge middelstyrelsen ønsker på længere sigt at gøre samtlige bivirkningsindberetninger tilgængelige for offentligheden. Direktør Jytte Lyngvig forventer at dette bliver en realitet inden for et par år og en reform af bivirkningsindberetningssystemet skulle gerne ligge klar sidst på efteråret, siger Vagn Nielsen fra sundhedsministeriet.


Kilde:
Dagens medicin