Gymnasieindtroduktion brugt til opfordring til HPV-vaccination

Jeg blev mildest talt chokeret, da jeg for nylig oplevede, hvilke metoder, der tages i brug for at få teenage-piger til at lade sig vaccinere med HPV-vaccinen.
Min ældste datter startede i år på Kalundborg Gymnasium og HF, og i den forbindelse blev der indbudt til introduktionsmøde med et annonceret og tidsstramt program, der var relevant for netop et sådant møde. Da alle forældre og hele årgangen af nystartede elever sad stuvet sammen i skolens samlingssal, blev der budt velkommen, og det tidsstramme program blev gennemgået. Jeg troede først, at det var ment som en joke, da det blev fortalt, at vi også skulle informeres om livmoderhalskræft og HPV-vaccinen af skolens tidligere elevrådsformand. Dels stod det slet ikke nævnt i det program, som jeg havde modtaget, og dels fandt jeg det så irrelevant for mødet, at det ikke faldt mig ind, at man fra skolens side havde givet grønt lys til det.

Det viste sig desværre ikke at være en joke. En ung kvinde gik på talerstolen og bakket op af powerpoint materiale, der dog havde tekniske problemer, begyndte hun at fortælle om livmoderhalskræft, hvor farlig denne kræftform er, og hvordan HPV-vaccinen uden andre bivirkninger end eventuelle lette influenzasymptomer kan redde kvinder fra denne kræftform. Hendes baggrund for at informere os var, at hun netop havde været på 1 dags uddannelse i Kræftens Bekæmpelse. Hun fortalte, at hun selv havde fået vaccinen og opfordrede kraftigt til, at salens unge piger lod sig vaccinere, også selv om det betød en udgift på flere tusinde kroner. Hendes budskab var, at den økonomiske udgift helt opvejede fordelene ved HPV-vaccinen, som hun gentagne gange kaldte for risikofri. Hun var velformuleret og virkede så overbevist i sin sag, at jeg er sikker på, at det havde den ønskede effekt på nogle af mødets deltagere.

Efter mødet har jeg på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside fundet ud af, at denne unge kvinde er 1 ud af 200 ambassadører for en kampagne, som bliver kaldt ”Vidunderlivet”. Man kan på hjemmesiden www.vidunderlivet.dk læse om uddannelsen af disse 200 piger, og hvordan de på en enkelt dag citat: ”fik en grundig indføring i emnerne livmoderhalskræft, celleforandringer, HPV, screening og vaccination. Derudover fik de konkrete og mentale redskaber, der kan hjælpe dem med at formidle forebyggelsesbudskaberne i deres netværk” Endvidere står der: ”pigerne er håndplukket fra gymnasier og erhvervsskoler, fordi de er vurderet som stærke og positive rollemodeller med et omfattende netværk”. Jeg vil som almindelig borger sætte store spørgsmålstegn ved det etisk forsvarlige i at lade håndplukkede unge piger gennemgå 1 dags uddannelse og herefter påtage sig ansvaret som rollemodel for en vaccine, hvis mulige bivirkninger, efter min mening, giver årsag til bekymring. Introduktionsmødet på Kalundborg Gymnasium og HF gav mig en ubehagelig oplevelse af, at der åbenbart ingen grænser er for, hvilke midler man kan finde på at tage i brug for at overtale unge piger til at lade sig vaccinere.

Som mor til 2 piger på 12 og 17 år har jeg for længe siden søgt information om HPV- vaccinen for at vurdere, om det var noget, som jeg som forældre fandt forsvarligt at tilbyde mine piger. Jeg fandt det særlig relevant at vurdere, da jeg på egen krop har oplevet, hvor vigtig forebyggende screening er. For næsten 19 år siden fik jeg konstateret meget svære celleforandringer, og jeg har efterfølgende 2 gange fået foretaget et såkaldt ”keglesnit” for at få fjernet disse celleforandringer. Jeg bliver med ca. 1 års mellemrum screenet for at komme eventuelle nye celleforandringer i forkøbet – så jeg ved personligt, at det er rigtigt, når Kræftens Bekæmpelse på hjemmesiden også skriver, at livmoderhalskræft kan forebygges med screeninger. Men efter at have læst om HPV-vaccinen er jeg overhovedet ikke i tvivl om, at jeg ikke vil udsætte mine døtre for de risici, jeg mener, der er forbundet med at lade sig vaccinere. Jeg vil langt hellere fortælle mine døtre, hvordan og hvor vigtigt det er, at de passer godt på sig selv i deres seksuelle adfærd og jævnligt lader sig screene. Samtidig vil jeg håbe, at de ikke fremover udsættes for fortalere for den nuværende vaccine, der helt glemmer eller undlader at fortælle om de risici for bivirkninger, der er forbundet med vaccinen.