Forbrugerrådet og VaccinationsForum har udsendt gode råd om influenzavaccine til arbejdspladser

I de forløbne år har foreningen været i kontakt med personer, der tog imod tilbuddet om gratis influenzavaccination på deres arbejdsplads, og som efterfølgende blev voldsomt syge af denne vaccine. Så syge at de er endt på invalidepension.

De har alle sagt at de følte sig pressede til at tage vaccinen, og at de ikke var blevet oplyst om at denne vaccine i sjældne tilfælde kan give livslange skader.
Denne problemstilling har vi i Vaccinationsforum længe følt at vi måtte gøre noget ved, og vi henvendte os derfor til Forbrugerrådets rådsforsamling med en ide om at udsende et faktaark henvendt til både arbejdstager og arbejdsgiver. Vi fik rådet til at gå med på vores ide, og vi har derefter samarbejdet sommeren over om at udforme skrivelsen.

Forbrugerrådet har stået for udsendelsen. Det er sendt ud mange steder og har givet en bølge af reaktioner i pressen. Foreningen er således meget tilfreds med indsatsen.
Foruden de mange organisationer, både på arbejdsgiver og -arbejdstagerside, der har fået det, har det også afstedkommet flere artikler i medierne. Det er således kommet i Dansk Sygeplejeråds elektroniske nyhedsbrev, som bliver sendt ud til ca. 4000 abonnenter, og det har været i Ekstrabladet og i Urban med store artikler. I Urban oplyses det endvidere i artiklen, at kun hver 20. sygeplejerske på Rigshospitalet tager imod tilbuddet, på trods af at klinikchefen på epidemiafdelingen anbefaler det til alle kolleger derinde.

Børsen bragte en artikel den 30. oktober, hvori det oplyses, at i en undersøgelse fra ledernes hovedorganisation blandt 1000 medlemmer, er det nu hver anden virksomhed, der tilbyder influenzavaccination som frynsegode. Den 6. november havde avisen igen en artikel om influenza og influenzavaccination. Denne gang er der fokus på hyppigheden af influenza generelt.
Her citeres verdens førende specialist på området, Tom Jefferson, Cochranegruppen i Rom:
”Den videnskabelige forskning viser nu klart og tydeligt, at en rigtig influenza slet ikke er så almindelig, som de officielle udmeldinger giver indtryk for. Det vi i dag kalder influenza, er typisk influenzalignede sygdomme og slet ikke influenza”.

I samme åndedrag udtaler han, at vaccination mod den ægte influenza ikke har nogen stor virkning, og at det er staten, der er den største kilde til misinformation.
Herhjemme har vi gennem de sidste år fået oplyst fra officielle kilder, at der dør fra 1-3000 under en influenzaepidemi, men Tom Jefferson udtaler, at de tal, der kommer frem i virkeligheden skyldes en lang række andre årsager end influenza.
 Influenzavaccination til medarbejderen – tilbud uden omkostninger?
I dag tilbyder mange virksomheder gratis influenzavaccination til deres medarbejdere, fordi de ønsker en sund arbejdsplads og muligheden for at nedbringe sygefraværet under influenzaepidemier.

Vaccinationsfirmaerne oplyser, at vaccinen er sikker, giver effektiv beskyttelse med
få bivirkninger, er rentabel for virksomheden – og et godt tilbud for den enkelte medarbejder.

På denne baggrund bliver mange medarbejdere vaccineret, men uden tilstrækkelig, neutral, faglig information om vaccinens effektivitet, mulige alvorlige bivirkninger og retslige stilling, hvis uheldet skulle være ude. Den enkelte medarbejder har måske endvidere følt sig presset til at blive vaccineret, idet der ikke synes at være nogen argumentation for et fravalg af vaccination.


Fakta om influenzavaccination


* vaccinen virker kun på et ud af fire raske mennesker
* sygefraværet kan kun nedbringes med halvanden time per medarbejder per influenzasæson
* influenzavaccination kan i meget sjældne tilfælde blandt andet give nervebetændelse, hjernebetændelse, kramper og karbetændelse
* der kan søges erstatning i Patientforsikringen ved en skade
* medarbejderen bør være opmærksom på, at en skade grundet vaccinen angiveligt ikke vil kunne anerkendes som en arbejdsskade


Informationen skal styrkes

Information om vaccinens effektivitet, mulige alvorlige bivirkninger og tilhørende rettigheder ved valg af vaccination skal derfor styrkes og

kvalificeres. Det gælder både virksomhederne, som tilbyder vaccination, og den enkelte medarbejder, som modtager vaccinen.


Vores krav

* virksomheden skal gøre medarbejderen opmærksom på, at den eneste, der kan tage stilling til spørgsmålet om vaccination eller ej, er den enkelte medarbejder – eventuelt i samråd med egen læge
* medarbejderen skal træffe sine beslutninger på baggrund af et oplyst valg
* virksomheden skal i deres personalepolitik åbent klarlægge, i hvilken udstrækning de vil sikre medarbejderen den nødvendige hjælp og støtte til at afklare og udbedre eventuelle følgevirkninger af en influenzavaccine
* virksomheden skal en gang årligt foretage en evaluering af, om tilbudet om gratis influenzavaccination har haft den nødvendige gavnlige effekt for medarbejderen og virksomheden


Forbrugerrådet og Vaccinationsforum foreslår derfor, at virksomheder, som tilbyder vaccine, sikrer, at deres medarbejdere får information om følgende:

1. Fakta om effektivitet og bivirkninger ved vaccinen

2. Handlestrategier, hvis der skulle opstå komplikationer

3. Oplysninger om medarbejderens retssikkerhed, formuleret med udgangspunkt i den formulerede personalepolitik

4. En klar markering af, at der er tale om et tilbud, som medarbejderen har ret til at sige nej til

5. Oplysninger om, at vaccination ligeledes kan foregå hos egen læge


Vil du høre mere om dette emne, kontakt formand for Vaccinationsforum Else Jensen, tlf. 4839 4062 eller sundhedspolitisk medarbejder i Forbrugerrådet Sine Jensen, sj@fbr.dk, tlf. 7741 7737.

Forbrugerrådet er en uafhængig forbrugerorganisation, der varetager forbrugernes interesser overfor erhvervsliv og myndigheder. Vi er en paraplyorganisation, som består af 27 landsdækkende organisationer og fem lokale forbrugergrupper. Besøg vores website på adressen www.fbr.dk, og tilmeld dig det daglige nyhedsbrev: www.fbr.dk/nyhedsmail/. Forbrugerrådet udgiver Danmarks førende forbrugermagasin Tænk: www.taenk.dk.

Vaccinationsforum er en privat og uafhængig forening, hvis formål er at udbrede viden om vaccinationer, samt at støtte vaccineskadede. Foreningen er principielt hverken for eller imod vaccination, men anerkender den enkeltes valg. Vi har som mærkesag, at beslutningen om at indlede vaccination bygger på informeret samtykke.