Faktaark om influenza-vaccine

Influenzavaccination til medarbejderen – tilbud uden omkostninger?
I dag tilbyder mange virksomheder gratis influenzavaccination til deres medarbejdere, fordi de ønsker en sund arbejdsplads og muligheden for at nedbringe sygefraværet under influenzaepidemier. Vaccinationsfirmaerne oplyser, at vaccinen er sikker, giver effektiv beskyttelse med få bivirkninger, er rentabel for virksomheden – og et godt tilbud for den enkelte medarbejder.

På denne baggrund bliver mange medarbejdere vaccineret, men uden tilstrækkelig, neutral, faglig information om vaccinens effektivitet, mulige alvorlige bivirkninger og retslige stilling, hvis uheldet skulle være ude. Den enkelte medarbejder har måske endvidere følt sig presset til at blive vaccineret, idet der ikke synes at være nogen argumentation for et fravalg af vaccination.


Fakta om influenzavaccination:

* vaccinen virker kun på et ud af fire raske mennesker
* sygefraværet kan kun nedbringes med halvanden time per medarbejder per influenzasæson
* influenzavaccination kan i meget sjældne tilfælde blandt andet give nervebetændelse, hjernebetændelse, kramper og karbetændelse
* der kan søges erstatning i Patientforsikringen ved en skade
* medarbejderen bør være opmærksom på, at en skade grundet vaccinen angiveligt ikke vil kunne anerkendes som en arbejdsskade


Informationen skal styrkes
Information om vaccinens effektivitet, mulige alvorlige bivirkninger og tilhørende rettigheder ved valg af vaccination skal derfor styrkes og

kvalificeres. Det gælder både virksomhederne, som tilbyder vaccination, og den enkelte medarbejder, som modtager vaccinen.


Vores krav

* virksomheden skal gøre medarbejderen opmærksom på, at den eneste, der kan tage stilling til spørgsmålet om vaccination eller ej, er den enkelte medarbejder – eventuelt i samråd med egen læge
* medarbejderen skal træffe sine beslutninger på baggrund af et oplyst valg
* virksomheden skal i deres personalepolitik åbent klarlægge, i hvilken udstrækning de vil sikre medarbejderen den nødvendige hjælp og støtte til at afklare og udbedre eventuelle følgevirkninger af en influenzavaccine
* virksomheden skal en gang årligt foretage en evaluering af, om tilbudet om gratis influenzavaccination har haft den nødvendige gavnlige effekt for medarbejderen og virksomheden


Forbrugerrådet og Vaccinationsforum foreslår derfor, at virksomheder, som tilbyder vaccine, sikrer, at deres medarbejdere får information om følgende:

1. Fakta om effektivitet og bivirkninger ved vaccinen
2. Handlestrategier, hvis der skulle opstå komplikationer
3. Oplysninger om medarbejderens retssikkerhed, formuleret med udgangspunkt i den formulerede personalepolitik
4. En klar markering af, at der er tale om et tilbud, som medarbejderen har ret til at sige nej til
5. Oplysninger om, at vaccination ligeledes kan foregå hos egen læge

Vil du høre mere om dette emne, kontakt formand for Vaccinationsforum Else Jensen, tlf. 4839 4062 eller sundhedspolitisk medarbejder i Forbrugerrådet Sine Jensen, sj@fbr.dk, tlf. 7741 7737.

Forbrugerrådet er en uafhængig forbrugerorganisation, der varetager forbrugernes interesser overfor erhvervsliv og myndigheder. Vi er en paraplyorganisation, som består af 27 landsdækkende organisationer og fem lokale forbrugergrupper. Besøg vores website på adressen www.fbr.dk, og tilmeld dig det daglige nyhedsbrev: www.fbr.dk/nyhedsmail/. Forbrugerrådet udgiver Danmarks førende forbrugermagasin Tænk: www.taenk.dk.

Vaccinationsforum er en privat og uafhængig forening, hvis formål er at udbrede viden om vaccinationer, samt at støtte vaccineskadede. Foreningen er principielt hverken for eller imod vaccination, men anerkender den enkeltes valg. Vi har som mærkesag, at beslutningen om at indlede vaccination bygger på informeret samtykke.