Denne udgave af Vaccinationsforums nyhedsbrev

I vores nyhedsbrev kan du denne gang læse om, hvordan det er lykkedes foreningen, sammen med Forbrugerrådet, at få budskabet om influenzavaccination som frynsegode ud med en kommentar i form af ”gode råd” til arbejdsgivere og arbejdstagere om dette tilbud.

Du kan også læse, at ”ægte” influenza er en sjælden sygdom, at antallet af dødsfald som følge at denne sygdom er overdreven, og at staten er den største kilde til denne misinformation.
Det kan godt ligne en kritik der bevæger sig den vej, at den amerikanske anbefaling om influenzavaccinationen til alle raske mennesker, inklusiv babyer, ikke vil slå igennem i Europa.
Et andet vigtigt emne i dette nyhedsbrev er en nylig publiceret forskning, der problematiserer Lægemiddelstyrelsens håndtering af bivirkninger og det medfølgende forslag om at udskille overvågningsfunktionen fra Lægemiddelstyrelsen. Et af kritikpunkterne er, at producenten bliver inddraget i bedømmelsen af, hvorvidt en alvorlig reaktion efter indtagelse af lægemidlet nu også skyldes en bivirkning ved produktet.
En anden vigtig artikel inden for det område er den om de praktiserende lægers kritik over for måden, indberetningssystemet om bivirkninger virker på i dag. Lægerne vil gerne have lavet det om.
Sundhedsministeren mener ikke, at det er et problem at producenten inddrages i vurderingen. Det finder Vaccinationsforum skuffende. Men ministeren rådgives af embedsmænd i ministeriet, og her udtaler afdelingschef og nr. 8 på listen over de mest magtfulde i det danske sundhedsvæsen, Vagn Nielsen, at han har fuld tillid til Lægemiddelstyrelsens uafhængighed. Hele sagen har dog bevirket, at der er nedsat et udvalg i Sundhedsministeriet som vil være klar med en revision af bivirkningsindberetningssystemet inden nytår.

Årsagen til, at der sættes spørgsmål ved Lægemiddelstyrelsens uafhængighed er også, at den finansieres ved gebyrindtægter fra lægemiddelindustrien. I 2007 udgjorde gebyrindtægterne 69 pct. (251 mio. kr.) af styrelsens samlede indtægter. De øvrige 31 % er bevilling fra finansloven.