Argentina undersøger sammenhæng mellem afprøvning af ny vaccine og 14 børns død

De argentinske myndigheder er i øjeblikket ved at undersøge en mulig sammenhæng mellem 14 små børns død og afprøvningen af en ny vaccine mod pneumokokker. Det er farmagiganten GlaxoSmithKline - den næststørste på verdensmarkedet – der står bag de kliniske forsøg med deres nye vaccine ‚Synflorix‘.

GlaxoSmithKlines talskvinde Sarah Alspach udtaler, at der absolut ingen sammenhæng er mellem de 14 dødsfald og afprøvningen af den nye vaccine, der bliver testet i over 40 lande – deriblandt i Argentina, Chile og Panama. I juni 2008 vurderede det uafhængige ekspertpanel, der skal varetage testdeltagernes sikkerhed, at forsøgene skulle stoppes, men de gav senere grønt lys for videre afprøvning på testbørnene. Sarah Alspach siger, at GlaxoSmithKline selvfølgelig altid følger panelets anbefalinger og understreger, at sikkerheden i de kliniske afprøvninger altid er det primære anliggende, når de udvikler nye produkter. GlaxoSmithKlines målsætning er, at teste på 24.000 børn, og indtil videre har ca. 19.000 babyer fået mindst én dosis ‚Synflorix‘, så der indskrives stadig børn til testforsøgene. Men en talsmand fra de argentinske ndigheder kommer med modstridende oplysninger. Ifølge ham er der sendt klager ind til det argentinske sundhedsvæsen over ukorrekte og uetiske metoder i forbindelse med GlaxoSmithKlines rekruttering af testbørn. Firmaet blev derfor bedt om at stoppe deres rekruttering – hvilket de så gjorde dagen efter, den 31. juli, med den begrundelse, at de allerede havde nok testbørn til deres forsøg med den nye vaccine. Ana Maria Marchesse – børnelæge og leder af “Health Professionals’ Labor Association” i den nordlige provins af Argentina, hvor 7 af de 14 børn døde – oplyser til pressen, at hun henvendte sig til myndighederne efter at have været vidne til GlaxoSmithKlines uetiske rekrutteringsprocedure. Det blev ikke fortalt til børnenes forældre, at der var tale om en forsøgsvaccine, og mange af de forældre, der underskrev en samtykkeerklæring, var analfabeter. I nogle tilfælde fik børnene først vaccinen og først efterfølgende fik forældrene stukket en 13 siders skrivelse i hånden, som de så skulle underskrive. Desuden var den 13 siders information skrevet så svært forståelig, at børnelægen selv skulle læse den 3 gange, før hun forstod, hvad der stod skrevet. Talskvinden fra GlaxoSmithKline, Sarah Alspach, siger til firmaets forsvar, at 4 til 5 ud af 1000 levendefødte ørn dør af lungebetændelse i lande som Argentina, Panama og Chile. Det er mere end 4 gange mere end i forsøgene med vaccinen ‚Synflorix‘, der i disse lande er givet til mange tusinde babier og hvor “kun” 14 er døde ... Desuden er infektioner forårsaget af pneumokbakterier meget farlige og på verdensplan årsag til mere end 2 millioner dødsfald blandt børn under 5 år – specielt i udviklingslandene. Ydermere siger hun, at GlaxoSmithKlines forsøg i mere end 40 lande viser, at ‚Synflorix‘ er næsten ligeså sikker og tålelig som konkurrenten Wyeths vaccine ‚Prevnar‘, der også bekæmper pneumokokker og er hyppigt brugt i mange lande. Franklin Moyano, den lokale sundhedsminister i den nordlige argentinske provins ‚Santiago del Estero‘, hvor 7 af de 14 børn døde, oplyser, at myndighederne stadig er i gang med at undersøge, om der er en sammenhæng mellem vaccinen og dødsfaldene OG om der har været eventuelle afvigelser fra proceduren, der i så fald kunne have været årsag til børnenes død.


Kilde:
The Seattle Times 14.8.2008