Sundhedsstyrelsen har nu anbefalet HPV-vaccinen til børnevaccinationsprogrammet

Af Else Jensen


Sundhedsstyrelsen indstillede den 5. oktober vaccinen mod livmoderhalskræft til børnevaccinationsprogrammet. Vaccinationen foreslås tilbudt de 12-årige piger.

I Sundhedsstyrelsens indstilling til ministeren er der følgende tankevækkende overvejelser om tiltaget:

„Der er fortsat meget vi ikke ved om HPV infektion, som f.eks.: hvorfor udvikler nogle vedvarende infektion, hvilken betydning og omfang reinfektion og naturlig immunitet spiller, samt betydningen af de mange HPV-typer og deres samspil for udviklingen af kræft og forstadier hertil."

Sundhedsstyrelsen antager, at de årlige udgifter ved at vaccinere 12-årige piger løber op på 84 mio. kr. Dertil kommer udgifterne til i en periode at vaccinere de 13-, 14-, og 15-årige piger. Det forventes at komme op på 207 mio. kr. Derudover kommer en etableringsudgift på 28 mio. kr. og årlige driftsudgifter på 10-15 mio. kr. Omkostningerne vil således være omkring 300 mio. de første år. Det må siges at være mange penge, især sat i relation til, at mange politikere synes det er for dyrt med et andet forebyggende tiltag: gratis tandlægebehandling.


Konkret anbefaler Sundhedsstyrelsen i deres indstilling til sundhedsministeren:

• at der indføres et tilbud om HPV-vaccination i Det danske Børnevaccinationsprogram til piger i 12-årsalderen

• at der anvendes en vaccine, der også beskytter mod kondylomer (kønsvorter)

• at der indføres et 2-årigt catch-up program for piger, der er henholdsvis 13, 14 og 15 år i perioden

• at der etableres et nationalt vaccinationsregister for HPV-vaccination, der muliggør monitorering af effekt, virkningsvarighed samt påvirkning af forekomst af HPV-typer og HPV-relateret kræft i Danmark

• at der etableres en monitorering af effekten af HPV-vaccination i et samarbejde mellem det foreslåede vaccinationsregister, Patologiregistret, Cancerregistret og andre relevante registre i Sundhedsstyrelsen.

• at der indføres HPV-testning i screeningsprogrammet, og at Sundhedsstyrelsens øvrige anbefalinger vedr. screeningsprogrammet følges.

• at der gennemføres en oplysningsindsats om såvel vaccinationsprogram som screeningsprogram målrettet befolkningen (forældre, børn, kvinder) og sundhedspersonale.

Situationen nu er således den, at det nye folketing skal tage stilling til om vaccinen skal i børnevaccinationsprogrammet. Forud for valget var der ingen tvivl om hvor politikerne stod: De ville simpelthen indføre den med et alternativt flertal udenom regeringen, hvis det skulle blive nødvendigt.


Vi synes ikke at tiden er til at indføre vaccinen endnu og vores begrundelser er:

• Vi bør vente at se, hvordan den virker for de lande, der har indført den. Det er en enestående chance.

• Der er indløbet en del meget alvorlige bivirkninger til det amerikanske overvågningssystem som bør granskes nøje.

• Afvente resultatet af det nye screeningsforslag.

• Der mangler forskning i, hvorfor nogle får cancer af HPV-virus. I den forbindelse viser en ny undersøgelse, en fordobling af risikoen for hpv-relateret cancer ved brug af P-piller.

• Prisen er for høj.


"Nu må vi se hvad den nye sundhedsminister kan forhandle hjem hos den nye finansminister, som er den gamle sundhedsminister."