Nye anbefalinger vedr. screening for livmoderhalskræft

Nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen: Flere kvinder bør tilbydes screening for livmoderhalskræft

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet nye anbefalinger, som skal sikre en mere effektiv og ensartet screening for livmoderhalskræft. I dag gælder tilbuddet om screening for livmoderhalskræft alle kvinder fra 23 til 59 år, som inviteres hvert tredje år. De nye anbefalinger foreslår, at også kvinder mellem 59 og 65 år skal inviteres til screening for denne kræftsygdom.

Her er en kort oversigt over de nye anbefalinger:

• regional organisation, koordinering og kvalitetsudvikling

• nedsættelse af en landsdækkende styregruppe, der skal medvirke til at sikre, at monitorering af screeningsprogrammerne mod livmoderhalskræft foregår efter ensartede principper

• invitation af kvinder i aldersgruppen mellem 23 og 50 år til screening for livmoderhalskræft hvert tredje år. Kvinder over 50 år inviteres hvert femte år.
Ophør med screening ved 65 år kan ske, hvis de seneste 2 celleprøver inden for de sidste 10 år har været negative

• samling af undersøgelse af celleprøver fra livmoderhalsen på patologiafdelinger med en produktion på minimum 15.000 celleprøver årligt

• indførelse af en ensartet klassifikation for celleprøver fra livmoderhalsen

• indførelse af test for human papillomavirus (HPV) ved atypiske celler mm.

• monitorering af at den anbefalede opfølgning finder sted, og at der gives besked til rekvirenten, hvis det ikke sker

Arbejdsgruppen bag har ikke taget stilling til vaccination mod HPV-virus, som kan give kræft i livmoderhalsen. Men den understreger, at det under alle omstændigheder er afgørende at opretholde et effektivt screeningsprogram mod sygdommen.

Målgruppen for de opdaterede anbefalinger er politikere, administratorer og sundhedsfagligt personale.


Kilde:
www.sst.dk