Må man true forældre der ikke ønsker vaccination?

Af Else Jensen

Nej. Danmark har en lovgivning der siger at vaccination er frivillig. Ikke desto mindre er der en del forældre der har været ude for diverse trusler hvis de ikke ønsker deres børn vaccineret.

I denne udgave af nyhedsbrevet beskriver vi en klagesag over en læge, der har truet med at indberette en familie til de kommunale myndigheder for omsorgssvigt, fordi de ikke ville lade barnet vaccinere!

Familien klagede over truslen,- og fik medhold i klagen af Landssamarbejdsudvalget. I brevet til lægen stod der:


„Landssamarbejdsudvalget er imidlertid enig med klageren i at vaccinationsprogrammet er frivilligt og finder din brug af ordet „omsorgssvigt" kritisabel. Landssamarbejdsudvalget finder det desuden beklageligt, at klager har følt sig truet af din information om mulig indberetning" Citat slut.

Familien fik medhold i klagesagen, men måtte i første omgang anke Samarbejdsudvalgets afgørelse. Vi bringerne i det følgende sagsakterne.

En lignende sag hvor lægen udtalte at „det var grænsende til vanvid ikke at lade børnene vaccinere" er også endt med at lægen af Landssamarbejdsudvalget har fået besked på at hans ordvalg er „kritisabelt".

Ingrid Hansesn klage til Samarbejdsudvalget

D.7.februar 2007


Til Samarbejdsudvalget.

Mit navn er Ingrid Hansen og jeg fremsender hermed en klage over læge Birgitte Bartholdy, Lægerne Nørregade 22, Haderslev, som fredag d.12.jan. truede med at melde os til myndighederne for omsorgssvigt, hvis vi ikke lod vores datter på 5 måneder vaccinere for stivkrampe, senest når hun ville begynde at gå.

Da det er frivilligt at lade sine børn vaccinere, vil vi ikke finde os i sådan en trussel.

Her følger et referat:

Fredag d.12.januar tog min kæreste, Karsten, og jeg vores to børn med til lægen for henholdsvis 2 års-undersøgelse for Mathias og 5 måneders-undersøgelse for Helene. Lægen undersøgte begge børn og de blev vejet og målt og alt var fint.

Da jeg i sin tid bestilte tid hos lægen, gjorde jeg opmærksom på, at vi ikke ønskede nogen vaccinationer til børnene, og lægen spurgte os nu, hvorfor vi ikke ville have specielt Helene vaccineret (Mathias har fået de første 3 DiTeKiPolHib vacciner men ikke MFR vaccinen).

Jeg fortalte lægen, at jeg havde læst forskellige ting om emnet, og at vi på den baggrund ikke ønskede Helene vaccineret overhovedet. Jeg nævnte også forskellige bivirkninger, som jeg havde læst kunne komme på længere sigt, og vi diskuterede det en smule. Lægen refererede til vaccine-pjecen fra sundhedsstyrelsen, og jeg sagde, at jeg ikke syntes, den var særlig brugbar, da der var mange også alvorlige bivirkninger, som ikke var nævnt i den.

Lægen sagde så, at hun godt kunne "gå med til" at vi bortvalgte de andre vacciner i DiTeKiPolHib, men at vi i hvert fald skulle lade Helene få en stivkrampe vaccination. Da vi ikke ville det, sagde hun, at hun ikke følte, vi varetog barnets tarv og derfor ville hun melde os til myndighederne for omsorgssvigt, hvis vi ikke lod hende vaccinere, senest når hun ville begynde at gå. Det blev vi meget overrasket over, men vi ville ikke lade os skræmme (vi havde læst om, at visse læger truede forældre til at lade deres børn vaccinere), så vi sagde til lægen, at det måtte hun jo så gøre, for vi havde taget vores beslutning. Det var meget frustrerende og ubehageligt at få sådan en trussel. Lægen gav os på intet tidspunkt nogen begrundelse for, hvorfor vi skulle lade vores barn vaccinere. Hun ignorerede de ting, jeg kom med og kom ikke ind på hverken bivirkninger eller fordele ved vaccinationerne, så der var ingen rigtig dialog om emnet.

Vi ser frem til at høre fra jer og står gerne til rådighed for yderligere oplysninger.

Venlig hilsen

Ingrid Hansen

Christiansdalvej 23, 6500 Vojens

 

Lægens svar til Praksisafdelingen

Praksisafdelingen Region Syd

Att.: Fuldmægtig Kirsten West

Haderslev d. 1.3.2007

Klage fra Ingrid Hansen journal nr. 07/2563

Jeg er blevet bedt om at udtale mig om ovenstående klage.

Jeg har kendt Ingrid Hansen som patient i min praksis gennem ca. 5 år og fulgt hende gennem 2 graviditeter.

1. barn Mathias på 2 år, har jeg stort set kun i forbindelse med børneundersøgelser.

(5 uger, 3 mdr. vaccination, 5 mdr.us. + vaccination + 12 mdr.us. + vaccination og sidst til hans 2 års undersøgelse 12.1.2007)

Datteren Helene har jeg kun set til 1 ugers undersøgelse (hun blev født hjemme), 5 ugers undersøgelsen blev foretaget af vores bloklæge AEM, og sidst 5 måneders undersøgelsen 12.1.2007.

Jeg har gennem årene betragtet mit forhold til familien som gensidigt tillidsfuldt og uproblematisk. I forbindelse med Mathias’ børneundersøgelse, har der aldrig været rejst spørgsmål om vaccinationerne. Jeg har ikke hørt nærmere om, at forældrene ikke ønskede ham MFR vaccineret, og opdager det først under min forberedelse til dagens program d. 12.1.2007. dette kommenterer jeg slet ikke under kontakten d. 12.1.

Rutinemæssigt vælger jeg ved alle mine 5 ugers børneundersøgelser at fortælle, at det næste tilbud i rækken af profylaktiske tiltag overfor børnene i Danmark, er vaccinationsprogrammet ved 3 mdr.s alderen. Jeg udleverer konsekvent Sundhedsstyrelsens pjece med baggrunden for vaccinerne, fordele og evt. bivirkninger ved 5 ugers undersøgelsen, og siger altid, at forældrene er velkomne til at kontakte mig for yderligere oplysninger eller evt. diskussion.

Da jeg ikke så Helene til 5 ugers undersøgelsen, og der ikke i øvrigt er bemærket noget i journalen desangående, ved jeg ikke, hvad bloklægen AEM har sagt eller gjort, men hun har fra mig tidligere været adviseret om, at det var fornuftig praksis at gøre. Da jeg selv har set Mathias alle gangene, ved jeg at familien har været velorienteret om det, da pjecens ordlyd næsten har været identisk de sidste 2 år.

Da jeg 12.1.2007 kan se børnene på programmet, og der ud for Helene står, der ikke ønskes vaccination, er jeg umiddelbart forundret, jeg kan samtidigt konstatere, hun ikke har været her til vaccination i 3 mdr.s alderen.

Begge forældre møder op med de 2 børn til børneundersøgelser fredag eftermiddag d. 12.1.2007.

Jeg undersøger først Mathias (en pædagogisk krævende seance med en meget genert og noget afvisende 2-årig). Derefter undersøger jeg Helene.

Mens jeg noterer data i journalen og børnebog, bemærker jeg stille og roligt, at jeg på tidsskemaet kan se, at de ikke ønsker vaccination af Helene. Spørger til baggrunden for dette.

Ingrid fortæller, at hun har læst meget om emnet og har besluttet at Helene ikke skal vaccineres på grund af risiko for astma mm. (der er ikke disposition til allergi i denne familie).- Hun vurderer ud fra det hun har læst og hørt, at ulemperne overstiger fordelene.

Jeg siger, at jeg er uenig i den betragtning, henviser til Sundhedsstyrelsens anbefaling og oplysninger i vaccinationspjecen, men går ikke ind i en mere detaljeret diskussion. Jeg siger, jeg er klar over, at der naturligvis altid kan stilles tvivl ved den slags anbefalinger, men med den viden og erfaring jeg har, vil jeg anbefale vaccinationerne.

Ingrid giver mig en lille bog vedrørende emnet, som jeg lige skimmer bagteksten på.

Jeg nævner stille og roligt, at dette kun er 2. gang i min 15-årige karriere som læge, at jeg står overfor et forældrepar, der ikke ønsker det "basale" vaccinationsprogram med Di-Te-Ki-Pol vaccination.

Ingrid svarer, at det undrer hende, at der er mange, der forholder sig kritisk til det – også læger og hun er sikker på, der bliver flere og flere, der siger fra.

Jeg gentager, at jeg synes, de skal genoverveje deres beslutning. Specielt synes jeg, at de som et minimum skal lade Helene starte stivkrampevaccinationerne senest, når hun til sommer som 1-årig begynder at kravle/gå rundt udendørs (de bor på en gård), hvor hun vil risikerer at få småskrammer og sår på benene, der kan bliver jordforurenede, hvorved risikoen for stivkrampe opstår.

At fravælge stivkrampevaccinationen mener jeg er misforstået hensyn, og ikke er at varetage barnets tarv, og jeg vil sidestille det med omsorgssvigt.

Jeg erindrer ikke den eksakte ordlyd, men mener hun så siger, at vaccinationerne er frivillige. Det giver jeg hende ret i, men jeg fastholder, at jeg personligt mener ovenstående, og vil overveje at indberette det til Social og Sundhedsforvaltningen, hvis ikke Helene får den første stivkrampevaccination senes som 1-årig.

Jeg runder konsultationen af, og Karsten (faderen) kommenterer hverken mine eller Ingrids udtalelser.

Min forventning i forhold til mit tidligere kendskab til familien var, at Ingrid nok ville kontakte mig efter weekenden med henblik på en nærmere snak.

Det skete ikke. – Til gengæld modtog jeg efter min ferie i uge 7 et brev dateret 13.2.2007, hvor hun refererer til konsultationen og sin oplevelse af skuffelse over min udtalelse om indberetning, i en grad, at de har sendt en klage til Samarbejdsudvalget. Samtidig har de valgt at foretage lægeskift, da de føler, at jeg som læge har handlet uansvarligt og udenfor de beføjelser jeg måtte have i den stilling. De vedlægger en kopi af en artikel fra Femina om en læge fra Bornholm, der ikke ønsker sine børn vaccineret…..

Jeg mener, jeg med den viden og erfaring jeg har som læge vedrørende vaccinationsprogrammet gennem snart 16 år (heraf 8 år i PLO regi) børn støtte op om Sundhedsstyrelsens anbefalinger. At jeg personligt godt kan tillade mig at komme med en udtalelse om, at undladelse af stivkrampevaccination til et lille barn efter min mening ikke er at varetage barnets tarv. Og jeg vælger at sidestille det med et omsorgssvigt.

Vedlagt er mine journalnotater vedrørende den aktuelle konsultation.

Jeg vil anmode om aktindsigt i den videre behandling i sagen.

Med venlig hilsen

Birgitte Bartholdy

Lægerne Nørregade 22 A
6100 Haderslev

 

Hvorfor tror nogle læger at vaccination er tvang og at undladelse kan sidestilles med omsorgssvigt?

I deres eget blad, Månedsskrift for praktisk lægegerning (februar 99, 77 årgang) kan vi citere:

„Børneundersøgelser og vaccinationer er at opfatte som tilbud, familierne frivilligt kan vælge at gøre brug af. Der har været drøftet i projektperioden, om manglende deltagelse i vaccinationer og børneundersøgelse kan sammenlignes med en form for omsorgssvigt, men det blev understreget fra både lægelig og juridisk side, at ordningen er et frivilligt tilbud til børnefamilierne, som kan fravælges. Manglende deltagelse kan ikke i sig selv betragtes som omsorgssvigt, og kan ikke alene anvendes som underetningsgrund til socialforvaltningen. Men naturligvis kan den manglende deltagelse være et tegn på manglende omsorg i familien." Citat slut.

Foreningen havde temaet oppe på vores konference i 2006.

En henvendelse dengang til Praktiserende Lægers Organisation (PLO) om problemet, resulterede i et svar der udtrykte at det var et „ikke-eksisterende" problem så vidt de var orienterede. Det er/var vi ikke enige i. Vi har faktisk fået en del henvendelser i årene, så derfor tog vi det alligevel op på konferencen.

I USA afviser 40% af børnelægerne at behandle syge børn der ikke er vaccinerede, og sidst har vi set, at amerikanske forældre i Alabama trues med fængsel, fordi deres børn ikke var vaccinerede mod skoldkopper og hepatitis B. Nu mangler vi bare en europæisk kopiering af adfærden hos myndighederne i USA. Vi gætter på at lobbyisterne allerede har betrådt de bonede gulve i Bruxelles.

Vi må konstatere at der hos nogle praktiserende læger er manglende viden om at vaccination er frivilligt i Danmark.

Pudsigt nok er det den modsatte oplysning de selv forsyner forældre med, i form af den pjece de uddeler før et barn skal vaccineres. Her står forrest i pjecen:

„Vaccinationer er gratis og frivillige og gives hos de praktiserende læger."

Hvor er det godt at de fleste praktiserende læger respekterer dette faktum.

 

Region Syddanmarks svar til Ingrid Hansen

Ingrid Hansen REGION SYDDANMARK
Christiansdalvej 23 Praksisafdelingen
6500 Vojens Kontaktperson: Kirsten West
Mail: kirsten.west@regionsyddanmark.dk
Direkte tlf. 76 63 14 42
Prak/klager/su070607 svarbrev til IH
18. juni 2007
Journal nr. 07/2563
Side 1 af 2

Kære Ingrid Hansen

Klage over læge Birgitte Bartholdy

Din klage over læge Birgitte Bartholdy, dateret den 13. februar 2007 er den 7. juni 2007 blevet behandlet på mødet i Det regionale samarbejdsudvalg mellem praktiserende læger i Region Syddanmark og Region Syddanmark.

I klagen beskriver du en konsultation den 12. januar 2007, hvor vaccination af din datter Helene på 5 måneder blev drøftet. Du og din mand har besluttet ikke at lade Helene vaccinere, da I er af den opfattelse, at det kan medføre bivirkninger på længere sigt. I oplever herefter, at Birgitte Bartholdy truer med at anmelde jer til social- og sundhedsforvaltningen i kommunen på grund af omsorgssvigt, idet hun giver udtryk for, at det ikke er varetagelse af barnets tarv.

Birgitte Bartholdy oplyser i sin udtalelse af 1. marts 2007, at hun oplever jeres patient/læge forhold som tillidsfuldt og uproblematisk. Samtidig tilkendegiver hun, at det er korrekt, at hun har opfordret jer til at genoverveje jeres beslutning om vaccination af Helene – herunder at hun finder, at Helene som minimum bør følge stivkrampevaccinationerne, som bør iværksættes senest, når Helene til sommer som 1-årig begynder at kravle/gå rundt udendørs – ikke mindst med baggrund i, at I bor på en gård.

Birgitte Bartholdy bekræfter, at hun har oplyst, at hun personligt mener, at det at fravælge stivkrampevaccinationerne er misforstået hensyn, og ikke er at varetage barnets tarv. Et valg som hun vil sidestille med omsorgssvigt, og som hun vil overveje at indberette til kommunen.

Efterfølgende har I valgt at skifte læge.

Samarbejdsudvalget finder, at der er tale om en uheldig kommunikation parterne imellem, og beklager, at du har følt dig stødt over lægens ordvalg, som ud fra din beskrivelse – skønnes at være uheldig. Lægen erindrer ikke den eksakte ordlyd.

Samarbejdsudvalget kan/skal ikke vurdere, om udeladelse af vaccinationer sidestilles med omsorgssvigt – det henhører under kommunernes børne- og familieområder.

Udvalget vil dog tilkendegive sin fulde opbakning til lægen for, at hun argumenterer for de anbefalinger, Sundhedsstyrelsen har udmeldt omkring vaccinationer.

Ifølge landsoverenskomstens § 64. stk. 2, kan samarbejdsudvalgets afgørelse inden 6 uger indbringes for Landssamarbejdsudvalget, c/o Danske Regioners Lønnings- og Takstnævn, Dampfærgevej 22, Postboks 2593, 2100 København Ø.

Med venlig hilsen

Frank Ingemann Jensen

Afdelingschef

Kopi til: Læge Birgitte Bartholdy

 

Ingrid Hansen anker til Landssamarbejdsudvalget

Landssamarbejdsudvalget
c/o Danske Regioners Lønnings- og Takstnævn
Dampfærgevej 22
Postboks 2593
2100 København Ø

24. juni 2007

Klage over læge Birgitte BartholdyJeg ønsker hermed at anke afgørelsen på min klage over læge Birgitte Bartholdy fra samarbejdsudvalget i Region Syddanmark.

Først og fremmest finder vi ikke, at der er nogen uoverensstemmelser mellem vores og Birgitte Bartholdys udtalelse af sagen, hvilket burde gøre det let at slå fast, hvad der er sket og træffe en afgørelse ud fra sagens kerne. Dette synes under ingen omstændigheder, at der er blevet gjort. Samarbejdsudvalget kommenterer forskellige ting, som ikke er relevante for sagen og kommer ikke med nogen afgørelse mht. det vi har klaget over.

I tredje afsnit af afgørelsen står der at lægen oplever forholdet som tillidsfuldt og uproblematisk. Det har såmænd også været vores opfattelse indtil d.13. feb. 2007, men dette er sagen uvedkommende, og jeg kan ikke forstå, at denne udtalelse tages med i afgørelsen. Jeg ved ikke, om det er meningen, at den skal forstå som en formildende omstændighed overfor lægen, men en trussel bliver bestemt ikke en mindre trussel, fordi man har haft et ok forhold inden.

I afsnit fire beskrives korrekt Birgitte Bartholdys holdning, og at hun indrømmer, at hun sidestiller det at undlade vaccination som omsorgssvigt, og at hun vil overveje, at indberette dette til kommunen. Det er præcis denne ting, der er sagens kerne, at hun truer med at melde os til myndighederne hvis ikke…..( True: at sige man vil gøre noget ubehagelig mod nogen, hvis vedkommende ikke gør, som man ønsker). Og det er den ting vi beder samarbejdsudvalget kigge på.

I sjette afsnit skriver udvalget, at der er tale om en uheldig kommunikation partnerne i mellem. Hvad præcis menes der med "uheldig kommunikation"? Hvem har været uheldig i sin kommunikation? Vi har ikke truet lægen, men omvendt. Vi har forsvaret vores holdning, men har ikke været ubehagelige på nogen måde, hvilket der heller ikke står noget om i lægens udtalelse. Vi har heller ikke misforstået hinanden, hvilket også er tydeligt at se fra hver vores udtalelser.

Der står desuden, at lægen ikke erindrer den eksakte ordlyd. Der står ikke noget i lægens udtalelse om, at hun ikke kan huske, hvad hun selv siger og som tidligere beskrevet er vi enige i, hvad der blev sagt denne dag. Det eneste sted, hvor Birgitte Bartholdy skriver i sin udtalelse, at hun ikke "erindrer den eksakte ordlyd", er, hvor hun refererer til, hvad jeg siger ang. at vaccinationer er frivillige, altså en mindre del af samtalen. Det er jo ikke den generelle vurdering af samtalen, at lægen ikke erindrer den eksakte ordlyd, som sætningen i afgørelsen giver udtryk for.

I andet sidste afsnit står der, at samarbejdsudvalget ikke skal vurdere om udeladelse af vacciner sidestilles med omsorgssvigt – nej det er fuldstændig klart, og det er heller ikke hvad vores klage går ud på – igen noget som er sagen uvedkommende.

At udvalget tilkendegiver sin fulde opbakning til lægen for, at hun argumenterer for Sundhedsstyrelsens anbefalinger er fint nok, men det er jo lige netop disse anbefalinger lægen ikke følger, når hun truer med at melde os til myndighederne. Sundhedsstyrelsens skriver klart at vaccinationer er frivillige. Lægen følger Sundhedsstyrelsen anbefalinger, når hun argumenterer for, at vi skal vaccinere vores barn, men ikke når hun vil begynde at inddrage myndighederne, hvis vi ikke gør, som hun anbefaler, og det bør udvalget da også være klar over.

Jeg forstår heller ikke, at udvalget skiver, at det henfører under kommunernes børne- og familieområder om udeladelse af vaccinationer er omsorgssvigt, når Sundhedsstyrelsens anbefalinger af vaccinationer er frivillige. Det virker som en meget malplaceret udtalelse.

Vi synes i det hele taget, at det virker som om, samarbejdsudvalget ikke kigger på sagens kerne – nemlig at læge Birgitte Bartholdy truer med at melde os til myndighederne for omsorgssvigt, hvis vi ikke minimum lader vores datter vaccinere for stivkrampe, hvilket vi mener er langt ud over lægens beføjelser, når vaccinationer er frivillige. Præcis denne ting bliver overhovedet ikke kommenteret, men der bliver kommenteret på andre ting som nævnt overfor, som faktisk ikke har med sagen at gøre, hvilket vi synes er yderst beklageligt.

Venlig hilsen

Ingrid Hansen

Christiansdalvej 23, 6500 Vojens

 

Landssammarbejdsudvalgets svar på anke

LANDSSAMARBEJDSUDVALGET

_________________________________________________________________________________LSU

Regionernes Lønnings- og Takstnævn
C/o Danske Regioner
Dampfærgevej 22, Postbox 2593,
2100 Kbh. Ø, Tlf. 35 29 81 00

Ingrid Hansen Praktiserende Lægers Organisation
Christinsdalvej 23 Trondhjemsgade 9, 2100 Kbh. Ø
6500 Vojens Tlf. 35 44 85 00

23-10-2007-12-07
Sag.nr.: LSU1064-/2626
Dokumentnr. 57805/07
Sagsbehandler
Helene Top Bay
Tel. 3529 8146
Email: htb@regioner.dk

Landssamarbejdsudvalgets afgørelse på din anke af Samarbejdsudvalgets afgørelse på din klage over læge Birgitte Bartholdy

Landssamarbejdsudvalget behandlede på et møde den 2. oktober 2007 din anke over Samarbejdsudvalgets afgørelse på din klage over læge Birgitte Bartholdy.

Du har i din anke af 5. juli 2007 bl.a. anført, at det virker som om, at Samarbejdsudvalget ikke kigger på sagens kerne. Sagens kerne er ifølge dig, at læge Birgitte Bartholdy truer med at melde din kæreste og dig til myndighederne for omsorgssvigt, hvis I ikke som minimum lader jeres datter vaccinere for stivkrampe, hvilket I mener er at gå langt ud over en læges beføjelser, når vaccinationer er frivillige.

Derudover skriver du, at I ikke forstår, at Samarbejdsudvalget skriver, at det henfører under kommunernes børne- og familieområder, om udeladelse af vaccinationer er omsorgssvigt, når vaccinationer er frivillige. Desuden ønsker du at få oplyst, hvor i jeres kommune I skal henvende jer om dette.

Landssamarbejdsudvalget støtter lægens bestræbelser på at gennemføre det danske vaccinationsprogram og finder, at det er ønskværdigt, at der er en høj grad af tilslutning til vaccinationsprogrammet. Det forudsættes naturligvis, at lægens information er saglig og korrekt.

Landssamarbejdsudvalget er imidlertid enig med dig i, at vaccinationsprogrammet er frivilligt og finder lægens brug af ordet "omsorgssvigt" kritisabel. Landssamarbejdsudvalget finder det desuden beklageligt, at du har følt dig truet af lægens information om mulig indberetning.

Landssamarbejdsudvalget skal dog understrege, at det ligesom Samarbejdsudvalget ikke har kompetence til at afgøre, om lægen kan indberette jer til de sociale myndigheder, hvis I ikke lader jeres datter vaccinere for stivkrampe.

Vi har fået oplyst fra Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, at du har mulighed for at klage til dem, hvis lægen konkret vælger at indberette jer. Der skal imidlertid foreligge en indberetning, da Sundhedsvæsenets Patientklagenævn kun tager stilling til konkrete hændelser. Derudover har I mulighed for at klage til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, hvis I mener, at I er blevet presset til en konkret behandling som f.eks. en vaccination.

Læge Birgitte Bartholdy og regionens Samarbejdsudvalg er orienteret om Landssamarbejds-udvalgets afgørelse og har modtaget kopi af dette brev.

Desuden er brevet til Birgitte Bartholdy vedlagt dette brev.

Med venlig hilsen

Helene Top Bay


Bilag:
brev til læge Birgitte Bartholdy