Lobbyister påvirker i stigende grad det sundhedspolitiske lovgivningsarbejde i Danmark

Referat af Camilla Gro.


Politikere bør holde kritisk distance til medicinalindustriens lobbyister
En undersøgelse foretaget af Ugebrevet Mandag Morgen viser, at medicinalindustriens lobbyister i stigende grad påvirker politikerne i den fase, der går forud for en afgørelse vedrørende f.eks. en ny type medicin. Tal fra Magtudredningen(2003) bekræfter denne tendens.

Professor Peter Munk Christiansen, Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet tvivler ikke på at denne mere skjulte form for lobbyisme har vidtgående konsekvenser. Politikerne kommer i stigende omfang til at træffe beslutninger og lovgive på et ikke-uvildigt grundlag. De kommer med andre ord til at tjene medicinalindustriens interesser, frem for befolkningens.


Nye strategier
Hvidbøger, forskningsprojekter og alliancer med patientforeninger er nogle af de tiltag den nye form for lobbyisme opererer med, i deres bestræbelse på at fremstå som en åben og saglig informant. Strategien er at skabe et image der signalerer uafhængig ekspertviden, men grundlæggende er det stadig industriens egne interesser der fremmes. Lægemiddelindustriforeningen (LIF) er en særdeles effektiv agent i denne nye form for lobbyisme. LIFs strategi går ud på at påvirke den sundhedspolitiske dagsorden bredt og i de grundlæggende strukturer. LIF opererer med to strategier; dels ved i første omgang at påvirke den sundhedspolitiske debat, søsætte deres projekter via medierne, for derefter at sikre disse projekter i den konkrete lovgivning og konkrete sager via hyppig kontakt til de politikere der står for lovgivningsarbejdet.

Et eksempel på en konkret sag handler om godkendelsen af en ny vaccine mod livmoderhalskræft. De to firmaer, der har udviklet vaccinen, aftaler møder med udvalgte politikere, og her søger man at påvirke disse til politisk at påvirke Lægemiddelstyrelsens behandling af den eventuelle godkendelse.


Stort behov for uvildig rådgivning
Politikerne er dybt afhængige af ekspertviden på medicinalområdet, og derfor er det et problem, at Lægemiddelstyrelsen ikke har en rådgivningsfunktion, i stedet for udelukkende at være underlagt den siddende regering. Lægemiddelindustriforeningen stiller til gengæld gerne deres rådgivere til rådighed, men disse er netop ikke uvildige.

Professor Peter Munk Christiansen opfordrer politikerne til at holde en kritisk distance til den rådgivning, der formidles af medicinalindustriens organer."Politikerne på det område skal spise skepsis til morgenmad".


Kilde:
Ugebrevet Mandag Morgen 3.september 2007, journalist Nina Vinther Andersen