Europa mod mæslinger

Referat af Nathan Russell, cand. scient. biol.


I Europa er der stadig udbrud af mæslinger, på trods af ønsket om at udrydde denne smitsomme sygdom. Artiklen diskuterer hvorfor dette er tilfældet og hvad der kan gøres for at effektivisere kampen mod mæslinger inden for det Europæiske Fællesskabs grænser.
Flere årsager til de stadigt forekommende udbrud af mæslinger nævnes i artiklen:

- For lav tilslutning til vaccinationsprogrammet i nogle lande, hvorved der ikke opnås flokimmunitet.

- En faldende grad af immunitet hos udsnit af befolkningen, målt som forholdet mellem antistofniveauet efter perioder med omløb af mæslingevirus og i perioder uden spontan eksponering for mæslingevirus (dvs. i perioden efter indførelsen af vaccinen i vaccinationsprogrammet).

- De store forskelle mellem vaccinationsprogrammerne i Europa, både mht. hvornår der gives vaccination, samt ved hvilke alderstrin dette finder sted. I nogle lande er det stadig forholdsvis nyt at man giver en booster-vaccination, og kun i de færreste lande har man catch-up programmer, som dækker de aldersgrupper/individer som kun har fået én vaccination (og i nogle tilfælde er uvaccinerede).

- Den første vaccination skal gives på et tidspunkt i spædbarnets liv, hvor den ikke modarbejdes af de passivt erhvervede antistoffer fra moderen, men alligevel så tilpas tidligt, at risikoen for at barnet bliver inficeret med mæslingevirus inden det har nået at opbygge sit eget specifikke immunforsvar, er meget ringe.

Artiklen foreslår, at man tilbyder vaccinen til alle som ikke er færdigvaccinerede eller hvor man ikke kan fastslå at vedkommende har været smittet med mæslingevirus. Det anbefales at man holder fast i to vaccinationsperioder – én hos det ca. 1 år gamle barn og endnu én noget tid senere.

Desuden bemærkes det, at man faktisk ikke ved hvor godt/hvor længe man er dækket ind med de nuværende to vaccinationer som tilbydes i EU-landene, og derfor spekuleres der i om en tredje vaccination kunne være en god ide.


Referat er fra artiklen:

"Passive immunity against measles in infants: is there a need for policy changes in the European vaccination schedules?",
fra Eurosurveillance – monthly release, vol 12, September 2007.


Kilde:
 
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) in Stockholm, Sweden