Californiske politikere vil gøre HPV vaccine obligatorisk

Referat af Camilla Gro

"Hvis lovforslagene AB16, SB533 og SB676 bliver vedtaget, vil nedenstående obligatoriske vaccinationsprogram blive påtvunget alle californiske børn i alderen 0-12 år fra juli 2008. Desuden vil alle vacciner, der anbefales af ACIP, rutinemæssigt blive indlemmet i programmet, uden nogen øvre grænse for det antal af vacciner, der må tilføjes årligt. For nuværende er der over 300 nye vacciner på vej; fremover vil der ingen ende være på galskaben. Hvis AB16, SB533 og SB676 bliver vedtaget, vil californiske børn om mindre end et år skulle modtage yderligere 14 vacciner."

Rick Rollens


Kommentar af Barbara Loe Fisher
Californien er på vej til at blive den første amerikanske stat der gør Mercks GARDASIL vaccine obligatorisk for alle 11-årige piger.

I NVIC E-News fra 5. juli fortalte vi, at de politikere, der tidligere i år fremsatte det fejlslagne lovforslag om lovpligtig HPV vaccine, samarbejdede med medicinalindustri og lægeorganistioner for at sikre, at offentlig modstand ikke en anden gang skulle kunne resultere i tilbagekaldelse af en vaccineanbefaling.

De tre californiske politikere har nu fremsat tre nye lovforslag, der vil ændre grundlæggende på californisk sundhedslov og sikre, at enhver fremtidig vaccine, der markedsføres af Merck og andre blåstemplede vaccineproducenter, automatisk bliver obligatoriske uanset kritik og offentlig modstand.

Den observationsperiode på fem år efter godkendelse af ny vaccine, der var indskrevet i det oprindelige lovforslag (det ikke-vedtagne), er nu strøget. Nu skal alle eksisterende og kommende vacciner, der anbefales af CDC, inklusiv Mercks GARDASIL, automatisk indføres i det obligatoriske vaccinationsprogram den 1. juli 2008.


Merck har haft travlt i Californien
Intensivt samarbejde mellem henholdsvis vaccineproducenternes lobbyister og lægeorganisationerne, hvis medlemmer profiterer af at udskrive vaccinerne, giver sig nu udslag i de fremsatte lovforslag.

Repræsentanten Ed Hernandez (optometrist) og senatorerne Mark Ridley-Thomas og Leland Yee, (psykologer) er de arkitekterne bag de tre lovforslag, som ventes at blive vedtaget.

De nuværende anbefalinger betyder, at et californisk barn som seks-årig har modtaget 49 doser fra 14 forskellige vacciner. Dette er en fordobling set i forhold til de anbefalinger, der var gældende for 25 år siden. Hvis AB16 eller et af de andre lovforslag vedtages, kan antallet af obligatoriske vacciner fordobles eller tredobles indenfor de næste ti år. Forældre der ikke ønsker denne udvikling, vil ikke kunne øve indflydelse, hvis disse lovforslag vedtages.


Følgende liste viser det californiske vaccineprogram som det vil se ud ifølge lovforslag:

Nyfødt

Hepatitis B

2 måneder

difteri
stivkrampe
kighoste
HIB-meningitis
polio
pneumokokker
rotavirus
hepatitis B

4 måneder

difteri
stivkrampe
kighoste
HIB-meningits
polio
pneumokokker
rotavirus

6 måneder

difteri
stivkrampe
kighoste
HIB-meningits
pneumokokker
rotavirus

hepatitis B
influenza

12-18 måneder

difteri
stivkrampe
kighoste
HIB-meningitis
polio
mæslinger
fåresyge
røde hunde
skoldkopper
pneumokokker
influenza
hepatitis A (2 doser)

To år

influenza

Tre år

influenza

Fire år

influenza

Fem år

influenza

4-6 år

difteri
stivkrampe
kighoste
polio
mæslinger
fåresyge
røde hunde
skoldkopper

11-12 år

difteri
stivkrampe
kighoste
HPV (3 doser til piger)
meningokokker


Kilde:
NVIC e-news 10. juli, 2007