Alvorlige anklager mod den norske sundhedsstyrelse

Referat af Camilla Gro


Den norske regering nedsatte et udvalg efter at skandalen om vaccineforsøget blev vist i TV. Udvalgets opgave var at se på omstændighederne omkring en række forsøg med en ny meningokokvaccine tilbage i 1995. Konklusionen er alvorlige kritikpunkter mod ledelsen af projektet.


Mangelfuld information om risici
Indstillinger fra andre offentlige myndigheder om udformningen af risikoinformation blev ikke fulgt i det nødvendige omfang. Blandt andet udkom informationsmaterialet kun på norsk, selvom personer med anden etnisk baggrund og var blandt forsøgspersonerne.

Værnepligtige blev med kort varsel indkaldt som forsøgsmateriale. Disse regnes som en, i forskningsetisk sammenhæng, sårbar gruppe med hensyn til gruppepres – et aspekt der ikke blev taget højde for i forsøget.

Skolesundhedsplejen blev også inddraget, og det er ligeledes på kant med det etisk forsvarlige. At benytte børn og unge via skolesundhedsplejen, var med til at signalere at projektet var ufarligt, uden at man havde nogen sikkerhed for dette.


Svigtende opbakning
Endelig var opbakningen til de personer, der fik komplikationer som følge af vaccinationen, elendig. Sagerne blev trukket i langdrag, projektledelsen fastholdt deres opfattelse af vaccinens sikkerhed overfor de skadelidte og så var der ikke på forhånd givet klar information om forskellen på bevis for årsagssammenhæng i videnskabelig forstand og kravene til årsagssammenhæng i erstatningssammenhæng.


Kilde:
Tine Dommerud, Dagens Medicin.