Afprøvning af dansk plettyfus-vaccine på KZ-fanger under II. Verdenskrig

Af Nathan Russell, cand. scient. biol.


Kz-fanger var forsøgskaniner for en dansk udviklet vaccine mod plettyfus, ifølge historiker Henrik Tjørnelund. Vaccinen "kopenhagen" blev injiceret i sædemusklen på 26 fanger fra Buchenwald kz-lejr i foråret 1944 og var et blandt flere samarbejder mellem danske og tyske institutioner på det medicinske område under 2. Verdenskrig.

Menneskeforsøgene blev ifølge Henrik Tjørnelund, bestilt af Seruminstituttets samarbejdspartner i Tyskland, overlæge ved Luftwaffe, Gerhard Rose, og blev udført af ledende SS-læge Erwin Ding.


Kritik af det påståede samarbejde med tyske nazilæger
På Dagens Medicin kan man læse en kritik af dette påståede samarbejde mellem nazilæger og Statens Seruminstitut. Ifølge de to kritiske indlæg, er der flere grunde til at betvivle at plettyfus-vaccinen med danske lægers/SSI’s viden og accept, har været afprøvet på fanger i tyske kz-lejre.

Det ene er, at der ikke er bevis for at der fra Danmark er blevet sendt vaccine til Tyskland – vaccinen kunne være kommet til Tyskland via Dansk Røde Kors, som havde den i hænde og hvis ledelse var ret nazificeret. Et andet argument går ud på, at der ikke har været grund til at afprøve vaccinen yderligere da den allerede i 1942 havde vist sig at være både sikker og effektiv.

Henrik Tjørnelund har ikke noget uomtvisteligt bevismateriale for sin opfattelse af samarbejdet mellem SSI og nazistiske læger, men det er interessant at læse følgende fra Henrik Tjørnelunds indlæg – "Omfanget af SSI’s kendskab til menneskeforsøgene og samarbejdet med de tyske videnskabsmænd, kan vi i dag ikke fastslå, da centrale mødereferater og breve fra denne periode er blevet fjernet i arkiv nr. 1277 (SSI) og arkiv nr. 2205 (Tilsynsrådet for SSI). Hvorfor og hvem der har fjernet dette materiale, og hvorfor kun materialet fra denne følsomme periode mangler, mens akterne fra før og efter befrielsen er bevaret, har det ikke været muligt at fastslå".