Vaccinationsskade nu også som en af årsagerne til Kronisk Træthedssyndrom

Af Else Jensen


Vaccinationsforum er gennem de sidste år blevet opmærksom på, at nogle af dem, der får en vaccineskade, også får kronisk træthedssyndrom.
I årsagerne til denne sygdom bliver vaccination da også nævnt som en af de udløsende faktorer . Det er bare aldrig blevet fulgt op i de standardiserede beskrivelser af sygdomme som følge af vaccinationer, som de amerikanske myndigheder anerkender, og derfor er der heller ingen danskere, der har fået erstatning for denne sygdom efter vaccination. Vi venter spændt på udfaldet af sagerne fra Norge med erstatninger til de unge, der fik sygdommen efter at have indgået i vaccineeksperimentet med meningokokvaccinen. Her har man anerkendt sammenhængen.

I Danmark behøver vi egentlig ikke at følge de amerikanske standarder, da den danske lovgivning om erstatning for en vaccineskade ikke kræver dette, og da heller ikke officielt vedkender sig at den følger disse standarder. Men da disse vedtagne standarder er meget smalle,- og det er en fordel for Patientforsikringen og Arbejdsskadestyrelsen, -ser vi, at det alligevel er dem, de henviser til, når de afviser en sag.

Men nu er der sket noget, som måske ændrer denne praksis. Den internationale sammenslutning Brighton Collaboration har offentliggjort en artikel om kronisk træthedssyndrom som følge af en vaccineskade i verdens mest anerkendte vaccinetidsskrift Vaccine (1) og har her defineret kriterierne for tilfældene.
Sammenslutningen understreger, at de ikke kan påbyde de nationale myndigheder at følge deres opfordringer om analyser af kronisk træthedssyndrom efter vaccination, som de anbefaler i denne artikel.


Hvad er organisationen Brigthon Collaboration?

www.brightoncollaboration.org

Brighton Collaboration er en international frivillig sammenslutning, hvis formål er at hjælpe udviklingen, evalueringen og udbredelsen af høj kvalitet af information vedrørende sikkerhed af humane vacciner.
Deres primære mål er at udvikle globalt accepterede og implementerede standardiserede casedefinitioner af Alvorlige Bivirkninger som følge af Vaccination (AEFI-Adverse Events Following Immunization).


Baggrunden for dette tiltag

Citater fra deres hjemmeside:
„Udviklingen og brug af standardiserede case- definitioner sammen med guidelines for dataindsamling, analyse, og præsentation vil fremme meningsfuld vurdering og vil være i stand til sammenligning af AEFI data i forhold til kliniske forsøg og overvågningssystemer.

For øjeblikket er der en generel mangel på standardiserede, vidt udbredte og globalt accepterede casedefinitioner for mange AEFI. Nogle forskningsgrupper, medicinalindustrien, offentlige sundhedssystemer, regulerings- og indberetnings-agenturer har udviklet snævre sæt af casedefinitioner for alvorlige bivirkninger.
Men de er dels ikke udbredt anvendt, og dels er der store variationer mellem definitionerne. Desuden mangler der ofte guidelines for dataindsamling , analyser og præsentationer.“ (citat slut).

The Brighton Collaboration blev grundlagt af Robert Chen, Harald Heijbel, Tom Jefferson, Ulrich Heininger og Elisabeth Loupi i 1999 ved et møde i Brighton, England.
Sammenslutningen består bl.a. af frivillige fra offentlige sundhedsorganisationer, forskningen, medicinalindustrien, læger fra patient-beskyttelse.
Arbejdet i Brighton Collaboration er baseret på et stort antal højt professionelle frivillige fra hele verden. Det fik sit første fond i 1999. Det er for tiden støttet af Centers for Disease Control and Prevention (CDC), WHO og University Children’s Hospital, Basel. Fra 2000 indtil 2003, modtog sammenslutningen også penge fra EU (the European Research Program for Improved Vaccine Safety Surveillance (EUSAFEVAC))

1) Vaccine 25 (2007) 5685-5696