Skepsis blandt læger overfor den nye HPV vaccine mod livmoderhalskræft

Refereret Hanne Boss


Praktiserende læge Pia Müller fra Greve stiller i en artikel i Dagens Medicin 29/3-07 spørgsmålet:
Er det en fornuftig prioritering at bruge 100 mio. kr. årligt på en forholdsvis sjælden kræftform, som der i forvejen screenes for, og som af Kræftens Bekæmpelse betegnes ved at have en god prognose?

Eller er det i virkeligheden sund fornuft og god samfundsøkonomisk tanke at udvide screeningsprogrammet og vente på en vaccine, der dækker 100%?

Mange læger og speciallæger har i lang tid ventet spændt på den såkaldte MTV-rapport fra sundhedsstyrelsen, som skal tage stilling til, om man i Danmark skal indføre HPV vaccinen i børnevaccinationsprogrammet.

Man forestiller sig, at de tre på hinanden følgende vacciner skal gives omkring 12 års -alderen (inden seksuel debut), og det vil koste omkring 100 mio. kr. at vaccinere en fødselskohorte af piger. Man mener, at hvis man kan vaccinere alle, vil man reducere antallet af dødsfald med 100 kvinder. Ifølge Pia Müller er der bare den hage ved vaccinen, dels at den ikke beskytter 100%, dels at man med den nuværende vaccine skal revaccinere ca. hvert 5 år, og det koster rigtig mange penge. Dette skal også ses i lyset af, at man stadig anbefaler at følge screeningsprogrammet for forebyggelse af cervixcancer (sjælden kræftform med flere forskellige hpv).

Hun påpeger, at vi i Danmark har en ret dårlig dækningsprocent på 65 % i screeningsprogrammet, og vi screener slet ikke kvinderne over 59 år, som står for en tredjedel af alle cervixcancerne i Danmark, samt er den gruppe, der har den dårligste prognose!

Reduktionen med 100 dødsfald blandt de kvinder, der får stillet diagnosen cervixcancer, forudsætter, at vi stadig fremover tilbyder screening til alle kvinder, og at dækningsprocenten ikke falder. Vi har screenet i 25 år og antallet af cervixcancer er faldet fra 800 til 400 om året.

Pia Müller udtrykker bekymring over, at vi ikke kender incidencen i dag, hvis vi ikke screenede. Hvis vi forestiller os, incidencen er den samme som i starten af 80érne, da vi indførte screening, og vi samtidig forestiller os, at de danske kvinder bliver mere sløsede med at gå til screening, ”for nu er de jo vaccinerede”, hvad kunne konsekvensen så blive?

Hvis dækningsprocenten falder til den halve af, hvad den er i dag, så kan vi risikere at få flere tilfælde af cervixcancere, og dermed også et øget antal dødsfald!!

Pia Müller ser det klart som den største opgave lige nu at informere kvinderne mere og bedre, ellers kan vi ende med falsk tryghed og et screeningsprogram, der ikke nytter. Og hun tilføjer, at mens vi venter på en mere potent vaccine, kan kommunerne jo bruge de mange dejlige millioner til at efterleve den nye sundhedslov og alle de forebyggelses- og rehabiliteringstiltag, der nu er lagt over på dem.