Politikere kræver HPV-vaccine, også imod en evt. manglende anbefaling fra Sundhedsstyrelsen

Af Else Jensen


Politikere fra Dansk Folkeparti, Enhedslisten, SF, Radikale og Konservative har erklæret, at de, uden om sundhedsministerens og Sundhedsstyrelsens indstilling, vil indføre HPV-vaccinen i børnevaccinationsprogrammet.

Sundhedsministeren vil efter vores opfattelse ikke gå imod Sundhedsstyrelsens indstilling og således heller ikke de andre venstrepolitikere.
Men vi kan risikere at skulle opleve, at der indføres en vaccine i børnevaccinationsprogrammet som Sundhedsstyrelsen ikke kan anbefale! En ny situation i Danmark. Hvordan skal man som praktiserende læge og forbruger forholde sig til det?
Man ser scenariet for sig: „Doktor, hvilken vaccine skal jeg vælge?“ – og doktoren må så sige, at sundhedsstyrelsen godt nok ikke anbefaler den, men det gør et flertal i folketinget!

Hvad er det vi oplever i disse år på området vaccinationer?

Politikerne er pludselig blevet meget, meget aktive, ja faktisk hyperaktive, når det gælder indførelse af nye vacciner.
Vi så det med hepatisB-vaccinen, og vi ser det med pneumokok og HPV-vaccinen.
Hvad sker der?
Når man studerer de spørgsmål, de stiller ministeren i Folketinget, kan disse spørgsmål lyde, som om de er udformet af en lobbyist.
Der mangler i den grad en kritisk og undersøgende holdning bag spørgsmålene. De bærer præg af ukritisk tænkning i forhold til forebyggelse og sundhed. Jo mere gratis medicin vi får, jo bedre velfærd. Og, – tænker man – jo flere stemmer! Hvis det er rigtigt, vil danskernes sundhed fremover blive koblet til taburetklister, valgflæsk, stemmekvæg og oppositionspolitik.
Alt kan så vedtages udenom sundhedsstyrelsens anbefalinger. Lobbyisterne og politikkerne får her en fælles sag, godt nok med hver deres fordele. Og vores sundhed vil i fremtiden ligge i deres hænder i langt større udstrækning, end det har gjort tidligere.
Desværre har man også set, at journalisterne hyler med, (de har en sag), „det er en skandale, at befolkningen ikke får denne eller hin vaccine stillet gratis til rådighed ,– når den nu findes. Kun ganske få journalister bruger deres kritiske øje og ofrer den tid, der skal til for at komme bag om problemet. Så man kan også tilføje, at vores sundhed fremover også kan komme til at ligge i ukritiske journalisters hænder.

Meget af kritikken mod Sundhedsstyrelsen går på, at den er for langsom til at udarbejde indstillinger. Det er netop noget, vi skal være glade for, da indførelse af en ny børnevaccine netop kræver, at alle sten er vendt, og man er sikker på, at alle andre metoder er afprøvet for at nedbringe en sygdom, – altså at den egentlige forebyggelse er undersøgt og opfyldt først.

I ugebrevet Mandag Morgen den 3. september har journalist Nina Vinther Andersen en artikel, der viser hvordan medicinalindustriens lobbyisme overfor politikerne er tiltaget i styrke i de senere år, og hvordan politikerne er blevet afhængige af ekspertviden for at tage de beslutninger på sundhedsområdet, som er nødvendige.
Som et eksempel nævner flere af politikerne i artiklen, hvad der er sket omkring debatten om en evt. indførelse af HPV-vaccinen.

I artiklen citeres Lone Møller (S) for at sige: „ Specielt de to firmaer, der har udviklet vaccinen, ville meget gerne have møder og fortælle om vaccinen, inden den kommer på markedet. Sådan er det hver gang, der kommer et nyt produkt. Det kan man vælge at lytte til eller ej. Jeg kan f.eks. ikke forstå, at det skal tage så frygtelig lang tid for Sundhedsstyrelsen at få godkendt en vaccine. Så deres lobbyisme gør, at man så politisk presser mere på. Det kan jeg ikke se, der er noget galt i.“

Vi skal nu vænne os til, at det bliver politikere som Lone Møller og andre med lignende indstilling, der skal detailstyre vores sundhedsydelser. Vil det næste blive, at der skal lovgives om, hvem der skal have blodtryksmedicin og kolesterolmedicin?

Ifølge bladet Ingeniøren (10.08.7) bliver medicinalindustriens og politikernes indblanding i konkrete medicinske behandlinger problematiseret. I artiklen udtaler sundhedspolitisk ordfører fra Det radikale venstre, Charlotte Fischer, at partiet har taget initiativ til en høring i Folketinget om brugen af ny medicin.