Nyt Bestyrelsesmedlem: Hanne Boss

Jeg er indtrådt i bestyrelsen i foråret 2007. Jeg er uddannet folkeskolelærer, arbejder til dagligt på en specialskole for elever med autisme og udviklingshæmning.

Gennem min interesse for Antroposofien og Rudolf Steiner pædagogik og også gennem mit arbejde med børn med autisme og hjerneskader, har jeg tit stillet mig selv det spørgsmål, hvad denne tendens til at skulle massevaccinere gør ved vores børn. Jeg har gennem mange år selv hentet støtte, opbakning og viden i VaccinationsForum til at stå fast på min ret til selv at bestemme om mine børn skulle vaccineres, det har været en stor hjælp. Jeg vil derfor gerne være med til, at der til stadighed bliver stillet kritiske spørgsmål og søgt viden om vacciner, sådan at flere kan tage et bevidst valgt på et oplyst grundlag.

Da mit første barn skulle vaccineres var jeg meget i tvivl. Jeg vidste ikke særlig meget om vacciner, men nok til at vide at det ikke var helt ufarligt for nogen børn. Jeg følte mig ekstremt presset fra alle sider, både fra familie og venner (hvis man ikke følger normen er man da lidt mærkelig) og i særdeleshed fra de læger og sygeplejersker jeg dengang kom i kontakt med. Det endte da også med at vores datter fik de 3 første vacciner i børnevaccinationsprogrammet, Di-Te-Ki-Pol. Efter 3. vaccination blev hun meget sløj med 40 i feber i 6 dage. Mit bekymrede opkald til lægen, blev slået hen og jeg blev fortalt at det ikke havde den ringeste betydning. Heldigvis fik hun ikke alvorlige mén, men hun har gennem hele sin tidlige barndom lidt meget at langvarig hoste og har i dag fået konstateret astma og må tage medicin som indeholder binyrebarkhormon.

Astma og vacciner behøver ikke nødvendigvis at have noget med hinanden at gøre, men der er nogle tal som de danske sundhedsmyndigheder bør tage meget mere alvorligt. Allerede i midten af 90érne gennemførte man på Primal Health Research Centre i London en undersøgelse af 446 børn, der klart dokumenterede en sammenhæng mellem astma og kighostevaccinationen. Rapporten blev offentliggjort i Journal of American Medicinal Association i 1994. Af de vaccinerede børn udviklede 10% astma, af de ikke vaccinerede var det kun 1,9 % der udviklede astma. Rapporten konkluderede at dette tyder på at kighostevaccinen kan øge barnets risiko for at udvikle astma med 5 gange!

Tilsvarende havde 130 børn i den vaccinerede gruppe øreinfektioner, mod 59 børn i den ikke vaccinerede gruppe, altså en dobbelt så høj risiko for at udvikle øreinfektioner hos vaccinerede børn.

Denne viden havde man 4 år før jeg fik mit første barn, hvorfor når en sådan viden aldrig frem til forældre til små børn? Det, og mange andre forhold omkring vaccination, vil jeg gerne være med til at finde ud af.