Meningitisvaccinen i børnevaccinationsprogrammet

Af Anne-Christine Neumann


Som det er fremgået af dagspressen og en del andre aviser, bliver der fra den 1. oktober indført en ny vaccine i børnevaccinationsprogrammet. Det er pneumokokvaccinen Prevenar produceret af Wyeth, som vi har skrevet meget udførligt om i artiklen "Pneumokokvaccine mod meningitis og blodforgiftning i børnevaccinationsprogrammet?" i Nyhedsbrevet fra april 2007. (Artiklen kan læses på vores hjemmeside). Læs også om det nu ændrede børnevaccinationsprogram i rubrikken EPI-NYT her i bladet, fra Statens Seruminstitut’s (SSI’s) Nyhedsbrev.

I 2001 frarådede Sundhedsstyrelsen denne vaccine indført med den begrundelse, at effekten var for lille og vaccinen for dyr. Det er den samme vaccine og de samme forhold, der nu gør sig gældende, men denne gang er de nået frem til et andet resultat, for i maj 2007 anbefalede de, at vaccinen skulle indgå i det danske børnevaccinationsprogram.

Nogle politikere har længe villet se vaccinen indført i vaccinationsprogrammet, men Sundhedsstyrelsen har tøvet. Dog har man ikke ønsket en MTV til at belyse de forskellige sider ved indførelsen af vaccinen. Nu vil altså Indenrigs- og Sundhedsministeriet gøre den 7-valente pneumokok vaccine til en del af det danske vaccinationsprogram.

I 2007 kommer vaccinen til at koste 74,6 mio. kr. og i 2008-09 forventes udgiften at være på 222 mio. kr.

Formanden for Folketingets Sundhedsudvalg er glad for, at pengene endelig er fundet. "Det var på tide, at man fik fundet pengene. Vi har prøvet at presse på for at få finansieringen på plads," siger Birthe Skaarup (DF).

Det lader til, at man har besluttet sig for at følge forslaget fra Vaccinationsudvalget, og som lyder: „Nøje overvågning af evt. indvirkning på den i Danmark anvendte vaccine mod difteri, stivkrampe, kighoste, polio og Hib-sygdom, nøje overvågning af forekomsten af især de pneumokoktyper, der ikke vaccineres imod, samt overvågning af om et 3 dosisprogram også under danske forhold er tilstrækkeligt". Det er meget vigtigt, at dette bliver gjort, men det er ikke nok. Det er sket alt for tit, at man har lavet dyre undersøgelser, men at disse bagefter ikke er blevet analyseret.