Medicinsk teknologivurdering (MTV) om HPV er nu startet

HPV-Vaccinen underkastes en medicinsk teknologivurdering (MTV), som indgår i beslutningsgrundlaget for om vaccinen skal indføres i børnevaccinationsprogrammet. Til dette formål er der nu lavet en projektbeskrivelse som indeholder spørgsmål der er relevante.


Det er bl.a.:

- Hvilke virkninger og bivirkninger er der ved vaccinen?
- Hvilke særlige etiske problemer knytter der sig til HPV-vaccination?
- Hvilke konsekvenser vil forskellige vaccinationsstrategier have?
- Hvad er behovet for systematisk registrering af vaccinerne?


VaccinationsForum mener at der mangler spørgsmål som f.eks.:
- Hvilke risikogrupper kan man definere i befolkningen?
- Hvilken risiko er der for forskydning af højrisiko serotyper?


Man kan kun håbe at der vil blive gået til bunds i både fordels- men i høj grad også ulempesiden, i de mange og gode spørgsmål der ellers bliver rejst i projektbeskrivelsen. Projektgruppen består denne gang af en 16 mandsgruppe. Kun 7 personer af denne gruppe er læger. Resten er en bred vifte af andre professioner: Dr. theol., Cand. scient. san., (sundhedsvidenskab) geograf, etnograf, socialantroplog, bibliotekarer og en økonom.

Det er tankevækkende med denne nye form for sammensætning af projektdeltagere. Det ligner jo hvad Institute of Medicin anbefalede for nogle år siden, nemlig at der ved siden af en sundhedsstyrelses ekspertpanel altid bør være et andet ekspertpanel sammensat af mulidiciplinære eksperter indenfor kommunikation, etik og risikovurdering.

VaccinationsForum ser med stor interesse og forventning frem til MTV-rapporten der forventes færdig i slutningen af maj 2007.