Generalforsamling i VaccinationsForum 2007

Referat af VaccinationaForums generalforsamling den 28. april på Comwell i Middelfart.


1. Dirigent: Bente Pedersen

2. Referent: Ulla Danielsen

3. Dagsorden godkendt

4. Aflæggelse af beretning fra bestyrelsen ved næstformand Anne-Christine Neumann (se årsberetningen, budget 2007)

Status over foreningens arbejde, årsberetning 2006:

Årsberetningen blev taget til efterretning af generalforsamlingen 
Fremtid for foreningen:
Foreningens fremtidsplaner for næste år blev godkendt 
Fremlæggelse af næste års budget:
Budget for 2007 godkendt af generalforsamlingen

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Else Jensen, Karen Østergaard og Hanne Boss
Nini Ørsnes forlader posten som bestyrelsesmedlem og overgår til suppleant

6. Valg af suppleanter
Nini Ørsnes og Hanne Freisleben
Anette Sørensen forlader posten som suppleant

7. Godkendelse af regnskab
Regnskabet godkendt af generalforsamlingen. Kontingent fastholdes 225 kr. årligt.

8. Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag

9. Evt.