Far vandt sag om vaccineskade mod den norske stat.

Af Else Jensen


Den 20. oktober 1981 kl. 10.45 fik Eilert en tripelvaccine (difteri- kighoste og stivkrampe). I dagene efter skreg han mere end normalt. 68 timer efter vaccinationen fandt forældrene ham blå og helt slap i sin seng. På børneafdelingen hvor han blev indlagt udtalte børnelægerne sig sådan:

- Vi har opfattet tilstanden som hjernebetændelse højst sandsynlig pga. af tripelvaccinationen 2 dage før.
Lægerne sendte anmeldelse til Statens Institut for Folkehelse, men de nægtede at registrere den som mulig vaccineskade.

Eilert blev fulgt på børneafdelingen og først flere år efter åbenbaredes det, at han var meget tilbage i sin udvikling. I 1984 forsøgte Faderen at rejse et søgsmål mod staten. I den forbindelse kontaktede han Folkehelse for hjælp. De var, naturligvis, helt benægtede overfor at der kunne være en sammenhæng. Bagefter kunne faderen godt se at han var naiv ved at henvende sig til Folkehelse.


20 år efter, i 2004 får Faderen mod til at gå videre med sagen og staten/ Folkehelse (Oslo Tingsret) og taber sagen. Det gør han bl.a. fordi de 2 læger der skal udarbejde et dokument om årsagn til Eilerts sygdom er den danske læge John Østergård (lægekonsulent i henholdsvis Arbejdskadestyrelsen og Patientforsikringen) og den svenske læge P. Olin. De er nu enige om at Eilert ikke har en vaccineskade, men at tilfældet må have drejet sig om "nær vuggedød". Desuden påpeger de, at da Eilert først bliver syg 68 timer efter vaccinationen, kan det ikke være den. I så tilfælde skulle han være blevet syg indenfor 48 timer efter. Det bliver da dommerens udgangspunkt og familien taber sagen.

I den forbindelse skal det nævnes, at hvis der skal opereres med tidspunkter, er det for vaccineskader henholdsvis 72 timer, eller i nogle tilfælde 7 dage, der er de internationale godkendte tidsangivelser som maksimumtid for skadens optræden, hvis den skal have hvad man kalder en tidssammenhæng, men som man ikke behøver at tage helt bogstaveligt, da det altid vil bero på en individuel bedømmelse af den enkelte sag. Men da han jo netop opfyldte disse kriterier ved at blive syg 68 timers efter blev der opfundet nogle nye – og kortere!

Sagen ankes til Borgating Lagmannsret (samme som Højesteret) i 2005 og de 2 lægekonsulenter bliver skiftet ud. Og der kommer andre på der siger det modsatte: At Eilert sygdom skyldes vaccinen. Nu sker der imidlertid også noget andet. Faderen får, – med stor besvær, tilgang til nogle akter som tidligere har været stemplet som "undtaget offentlighed", og som oplyser noget meget interessant: Vaccinen som Eilert har fået har været produceret under urene forhold, der har været mange indberetniger om voldsomme bivirkninger og der gives pålæg om at standse produktionen. Den bliver standset, men læger og offentlighed får aldrig at vide hvorfor. Disse dokumenter sender han retten og så kaster regeringsadvokaten håndklædet i ringen. Man har indset at staten nu endelig vil tabe sagen og derudover også tabe ansigt. De ønsker at vedgå at Eilert er vaccineskadet og kan få erstatning. Så retssagen kommer altså slet ikke til at foregå!

Det er 2 måneder før retssagen skal køre. Faderen har fået fat i en af verdens førende specialister i vaccination, den amerikanske børnelæge og neurolog John Menke. Han mener på baggrund af Faderens fund af de urene vacciner, at man kan regne med at Eilert ikke var den eneste der blev skadet, men at der kan være yderligere 20-30 personer i Norge som i virkeligheden har lidt samme skæbne men aldrig er blevet anerkendt . Han siger at man må regne med at de i stedet for har fået diagnoserne epilepsi, vuggedød, nær vuggedød eller hjernebetændelse.


TV dokumenter om sagen
Efter at sagen var afgjort har faderen arbejdet sammen med norsk TV2 dokumentar og der er lavet en fantastisk udsendelse som kan lånes hos os.

Stortinget er gået ind i sagen.
Dokumentaren gjorde så stort indtryk på tingets medlemmer at de har forlangt en udredning fra Folkehelse.


I den kræver de oplyst i forhold til DTP-vaccinen:

* Hvilket system var der for anmeldelse af bivirkninger og komplikationer af vacciner og hvilke procedurer for handling var der i forhold til bivirkningsanmeldelser på lægemidler i det aktuelle tidsrum.

* Mulige årsager til at sådanne procedurer ikke i tilstrækkelig grad var udviklet og fungerede, samt omtale hvordan anmeldelser af bivirkninger og komplikationer i tidsrummet blev fulgt op.

* Vurdering af hvordan systemet fungerer i dag og evt. forslag til hvordan det forbedres.

* Gennemgå modtagne anmeldelser om alvorlige bivirkninger og komplikationer for perioden da folkehelse selv producerede DTP vaccinen med sigte på at afdække om andre personer kan have pådraget sig skade af vaccinen.