EPI-NYT: To tilfælde af tetanus

I første halvdel af 2006 er anmeldt to tilfælde af tetanus:

Patient 1.
En mand født i 1919 var faldet tre uger før indlæggelse og havde pådraget sig et stort sår på højre hånd. I forbindelse med behandling af såret blev der ikke givet tetanus profylakse. Gennem fem-seks dage før indlæggelsen havde patienten tiltagende trismus. Ved indlæggelsen fandtes patienten vågen, klar og orienteret men med kraftig trismus, idet han kun med besvær kunne åbne munden 1,5 cm. Der var ømhed af kæbemuskulaturen, skulderåget og spændt bugvægsmuskulatur.

Patienten blev behandlet med tetanus immunglobulin og hyppige doser diazepam intravenøst. Han blev udskrevet efter 20 dages indlæggelse. Patienten mente ikke tidligere at være tetanusvaccineret.


Patient 2.

En kvinde født i 1948 havde fem dage før indlæggelse fået sin ene fod læderet af en anhænger med et dybt sår over den ene fodryg til følge. Såret blev primært revideret og sutureret, og der blev givet tetanus vaccine men ikke tetanus immunglobulin. På trods af antibiotisk behandling forværredes såret. Patienten debuterede med trismus fem dage efter uheldet og blev straks, efter indgift af tetanus immunglobulin, overflyttet til infektionsmedicinsk afdeling, hvor patienten var vågen, klar og orienteret, men med total trismus. Der var kun let stivhed i skulderåget og blød bugvægsmuskulatur.

Der blev givet tetanus immunglobulin og diazepam intravenøst. I løbet af to døgn udviklede patienten tiltagende opistotonus ved mindste provokation samt påskyndet hjerterytme op til 140/min. Patienten blev herefter behandlet i respirator. I løbet af de første døgn tilkom forstyrrelse i hjerterytmen i form af nodal bradykardi og løb af ventrikulære ekstrasystoler, som blev behandlet med magnesium infusioner.

Efter seks uger i respirator blev patienten udskrevet fra intensiv afdeling til fortsat genoptræning. Patienten havde som barn modtaget difteri vaccine men var ikke tidligere vaccineret mod tetanus.