Brev til sundhedspolitiker

Kære sundhedsordfører Charlotte Fischer

Vedr. pressemeddelelse fra Det Radikale Venstre ang. kræftvaccine hurtigt til unge.

Jeg tillader mig hermed at komme med en kommentar, og stille spørgsmål ved hvorfor den skal hastes igennem.

Der er mange punkter i den udsendte pressemeddelelse, som må betragtes som ensidig og udviser en mangel på objektivitet.

Efter at have læst en del af Sundhedsstyrelsens rapport kan jeg ikke genkende den ensidige begejstring for vaccinen som den fremkommer i pressemeddelelsen.
I rapporten fremkommer:

Påstand at vaccinen kan forhindre sygdom og dødsfald.
- Det er ikke bevist at dødsfald og sygdom kan hindres, men at de kan udskydes.
- På kort sigt har de vaccinerede reageret godt, men hvad med på lang sigt?
- Virkningen af vaccinen anses for ca. 4 ½ år, det er ikke muligt at sige noget sikkert om varigheden af beskyttelsen, ligesom graden af beskyttelse mod livmoderhalskræft først kan beregnes om mange år.
- Der er en teoretisk mulighed for, at anvendelse af HPV-vaccination blot vil udskyde den naturlige HPV-infektion i en årrække, hvorefter den vaccinerede igen vil være i risiko for infektion.
-
Påstanden om at der ikke er alvorlige bivirkninger
- Det fremgår af rapporten, at der hidtil ikke er påvist alvorlige bivirkninger, der kan tilskrives anvendelsen af vaccinen. Om vira vil mutere og give andre sygdomme og bivirkninger er ikke kendt.
- Der er kun foretaget forsøg de sidste 5 år, derfor kendes ingen langtidsvirkning af vaccinen.
- Langtidseffekten er ikke kendt, idet der ikke er erfaring med anvendelse af vaccination i større forebyggelsesprogrammer. Den samlede nettoeffekt for folkesundheden er dermed ikke afklaret.

Den radikale sundhedsordfører mener det haster med at få sat vaccinationen i værk
- Det faglige grundlag for sådan en beslutning findes ikke i den rapport, der er fremkommet fra Sundhedsstyrelsen.
- At indføre en seksuelt overført sygdom til børnevaccinationsprogrammet er nyt i Danmark, mon ikke den brede befolkning bør informeres om dette og tage stilling til om de ønsker dette skridt.
- Hvad med øvrige seksuelt overførte sygdomme og hvad bliver det næste, hvor mange vacciner skal der til i fremtiden?

Andre muligheder end vaccinationer.
- En oplysning til befolkningen om at denne sygdom er seksuelt overført, kan være med til øget brug af kondom, som beskyttelse.
- Viraet trænger ind via slimhinderne, derfor vil en generet styrkelse af immunsystem og slimhinder kunne nedsætte angrebene, som immunsystemet ikke er i stand til at håndtere.
- En holdningsændring i befolkningen til at passe bedre på hinanden og undgå mange seksuelle partnere med ubeskyttet samkvem.
- At lære befolkningen at de selv har et ansvar for deres eget helbred, og ikke kan lægge ansvaret over på hverken politikere eller det danske sundhedsvæsen.

Jeg beder venligst den radikale folketingsgruppe nøje overveje, om de vil være med til ukritisk at føje endnu en ny vaccinationsgruppe til det danske vaccinationsprogram eller overveje andre veje.

Jeg er ikke uddannet med en fin titel, men har en titel af livets skole,
MOR TIL ”MÅSKE” VACCINATIONSKADET BARN.

- ”måske”, da det ikke er muligt at få bevist at han er vaccinationsskadet, jeg vidste ikke på dette tidspunkt, at vaccinationer kunne give varige skader. Det var jeg ikke blevet informeret om af min læge, hvilket vist er et krav.

- HVAD JEG VED ER:

- Hans vækstkurve var som spæd helt i top, efter de første vacciner mod kighoste udlignes kurven lidt og efter 5 + 6 mdr. vaccinen (di-te-pol) går den nærmest i stå, på 5 mdr. tager han 900gr. på, hvor han efter normalvægt skulle have taget ca. 4 – 5 kg. på. Hans højdekurve knækker tydeligt ved 5 mr. alderen, altså efter di-te-pol vaccinen. Hvis han havde fulgt sin hidtidige udvikling skulle han som 1årig være 4 cm. højere, end han oprindelig blev.

- Ingen læge bemærkede denne ændring.

- Det er ikke den eneste forandring, efter di-te-pol vaccinen, blev han urolig, var hævet på injektionsstedet, han græd meget, hans udvikling gik i stå og jeg stod nu med et barn, der krævede al min opmærksomhed, hvorfor jeg sagde mit job op og var hjemme hos ham hele dagen.

- Alle skolesamtalerne, hvor vi blev bedt om at opdrage vores barn til at side stille, binde sine sko, lære at skrive pænt, tale højt og tydeligt. Han har fået konstateret løbsk tale, en form for stammen.

- Han forstod ikke kollektive beskeder.

- Hans motorik var elendig.

- Alle de dage han kom grædende hjem fra skole, hans manglende evne til social adfærd.

- Hans autistiske adfærd og indelukkethed.

- Hans manglende evne til at klare sig selv.

- Alle kommentarerne om hans umodenhed, manglende størrelse. Det var ikke sjovt, på blå mandag at være den eneste, der ikke kunne komme med op i forlystelserne i Tivoli.

- Som syttenårig stadig blive henvist til børnebilletter og nægtet indkøb.

- Han er mit barn, derfor har jeg taget ansvaret for hans liv og opvækst.

- Jeg kan ikke få bevist at han er vaccinationsskadet, det er heller ikke vigtigt for mig, for jeg ved det.


Vær bevidst om hvad I tager stilling til, og følgerne af disse beslutninger...


Lone Lützen
Trompetvej 15
4700 Næstved.