200 nordmænd kræver erstatning efter vaccineeksperiment

I 1988 begyndte den norske stat en afprøvning af en vaccine mod Meningokok B-bakterien blandt unge. Nu undersøger man, hvor mange af dem, der har fået sygdommen myalgisk encefalopati (ME).

Omkring 200 yngre norske mænd og kvinder har søgt om erstatning, fordi de mener, at de har fået den alvorlige sygdom Myalgisk Encefalopati (ME) af at deltage i en test, da den norske stat fra 1988 gennemførte en stor vaccinationskampagne mod Meningokok B-bakterien. ME kendetegnes bl.a. ved et totalt energisvigt, og sygdommen kan i værste fald være stærkt invaliderende. De norske forsøgspersoner er i dag først i trediverne. - Omkring 200 har søgt om erstatning, og for 130 personers vedkommende vurderer Norsk Patientskadeserstatning og ME-specialister, at der absolut er en sammenhæng, siger leder af Norges Myalgisk Encefalopati Forening, Ellen V. Piro, til VaccinationsForum.

Vaccinen blev fra 1988 og i de følgende år afprøvet på 180.000 ungdomsskoleelever og 44.000 rekrutter. De unge mennesker fik at vide, at det var usandsynligt, at der skulle være nogle risici. Tre personer fik mange år efter forsøget erstatning for den eksperimentelle vaccine mod meningokok B-bakterien. Heraf har en fået sygdommen ME, mens to har fået andre skader. Desuden har mindst en person fået afslag på erstatning. Vi ved, at der er flere, som har fået helt tydelige skader efter vaccinationen, og da de blev indlagt på sygehus, stillede de spørgsmål til vaccinerne, men alt blev afvist, siger Ellen V. Piro. Hun oplyser, at mange blev meget syge.

Inden sagen blev belyst på norsk tv i januar 2006, vidste Norges Myalgisk Encefalopati Forening ingenting om en sammenhæng mellem meningokok B-vaccinen og ME, bortset fra det ene kendte tilfælde, som fik erstatning.
Det norske Folkehelseinstitut har imidlertid siden indrømmet, at der ikke blev fulgt ordentligt op på vaccineforsøget. De fulgte op på, om folk fik hjernehindebetændelse, men alt andet blev afvist. Folkehelseinstituttet skulle jo have registreret skaderne, derfor handler denne sag i meget høj grad om, at nogen må tage ansvar, siger den norske ME-formand, Ellen V. Piro. Sidste forår skiftede Folkehelsteinstituttet imidlertid mening. Nu ville myndighederne alligevel undersøge, om de, som fik vaccine mod hjernehindebetændelse i 1980erne, har haft en større risiko for at udvikle den invaliderende sygdom ME end andre.

Helse- og omsorgsdepartementet har i februar i år nedsat et udvalg, som skal foretage en uafhængig gennemgang af meningokok B-vaccine-forsøgene. Udvalget skal bl.a. gennemgå forsøgenes organisering og struktur, den information, som blev givet til deltagerne i forsøgene og håndtering og vurdering af meldinger om bivirkninger. Desuden har Social- og Helsedirektoratet foreslået, at der etableres et nationalt kompetencenetværk for ME, som skal bedre situationen for patienter med den sygdom. Ifølge divisionsdirektør i Social- og Helsedirektoratet, Petter Aarseth, er der stor uvidenhed om Myalgisk Encefalopati (ME) og de, som rammes af denne sygdom, oplever det som en ekstra belastning. Leder af den norske ME-forening, Ellen V. Piro, fortæller, at patienter med ME oplevede et politisk gennembrud, da der 29. marts i år var debat om myalgisk encefalopati (ME) i det norske Storting. Under debatten var der bred politisk enighed om at bedre forholdene for denne svært belastede patientgruppe. Omkring 10.000 nordmænd skønnes at have denne lidelse, hvis kernesymptom er et totalt energisvigt. De mest syge ME-patienter er plejepatienter og tåler ikke sanseindtryk. Nogle sondemades.

Den norske afprøvning har været skildret i tv-dokumentaren ”Vaccineeksperimentet.” Jenny Mathilde Ingebrigtsen var eksempelvis en af 180.000 skoleelever, som sagde ja til at være testperson i den norske stats store vaccinationskampagne. I dokumentaren fortæller Jenny Mathilde Ingebrigtsen om, hvordan hun fik smerter i 40 minutter efter det eksperimentelle indgreb. - Så var det ovre, men jeg blev lam fra livet og ned som resultat af vaccinen, siger hun til norske TV 2 Nyhederne. Forsøget med den eksperimentelle vaccine fortsatte, selv efter at der var udbetalt erstatning. Massevaccinationen blev indstillet, da epidemien døde ud.

Den norske vaccine, der var afprøvet på unge mennesker, blev imidlertid solgt til New Zealand til anvendelse på småbørn. Etikken i denne handlemåde er blevet anfægtet af den norske professor i medicinsk etik, Jan Helge Solbakk, der har betegnet denne forretning som et gigantisk eksperiment. Ifølge norske Nettavisen har 1,1 mio. spædbørn fået vaccinen, og 33 børn i New Zealand fået erstatning for skader efter vaccinering alene i 2006.


MYALGISK ENCEFALOPATI
I mangel på objektive fund, må diagnosen stilles efter bestemte kriterier baseret på en grundig klinisk vurdering. Hovedtrækkene ved ME, som helt klart reducerer aktivitetsniveauet med mindst 50 procent er:
Akut begyndelse, sædvanligvis efter en infektion (80 procent af tilfældene)
En enestående form for muskeltræthed
Kognitive funktionsforstyrrelser, (f.eks. problemer med koncentration, hukommelse og sammenblanding af ord. Alt dette kan føre til en frustrerende, manglende evne til at opretholde normal intellektuel aktivitet.
Tydelig svingende alvorlighedsgrad af symptomer selv i løbet af en dag.
Forværring eller tilbagefald forårsaget af for stor fysisk eller mental aktivitet.
En stærk tendens til at blive kronisk.
(Kilde: Norges Myalgisk Encefalopati Forening)