Vaccineforårsaget kronisk træthedssyndrom

Af Nathan Russell, cand. scient. biol.


Den norske sundhedsstyrelse vil ikke gennemføre en undersøgelse af de 180.000 norske statsborgere, som i perioden 1987-1991 blev prøvevaccineret med en vaccine mod hjernehindebetændelse. Flere af disse, dengang unge mennesker (studerende ved en ungdomsuddannelse), blev kort efter vaccinationen ramt af symptomer på kronisk træthedssyndrom, og én har fået tilkendt erstatning efter mange års kamp mod de norske myndigheder. Eftersom sagen blev afgjort ved et forlig med staten, er sagspapirerne ikke offentligt tilgængelige, og den har derfor ikke modtaget ret meget opmærksom af pressen, eller kunnet indgå som reference i andre retssager.

Folkehelseinstituttet (svarer til Sundhedsstyrelsen i Danmark) som stod for forsøget, har ifølge Ola Didrik Saugstad (professor i medicin ved Universitetet i Oslo), lavet en alvorlig fejl ved ikke systematisk at følge op på de forsøgsvaccineredes sundhedstilstand. Han forventer derfor at der nu igangsættes en undersøgelse af sammenhængen mellem vaccinen og de mange tilfælde af kronisk træthedssyndrom som er opstået blandt de vaccinerede – en undersøgelse som Folkehelseinstituttet indtil nu ikke har været villige til at gennemføre. Instituttets argument lyder, at det er usandsynligt at en undersøgelse vil kun vise noget konkret, så mange år efter forsøgets afslutning.


Kilde:
 ”Syke av vaksine?” - online artikel fra www.nrk.no (”Norsk Rikskringkasting”, svarer til Danmarks Radio).