VaccinationsForum øger sin synlighed

Af Anne Toxværd


VaccinationsForum er en af de bruger- og patientforeninger, som er repræsenteret i Frederiksborg Amts nyligt åbnede ”Brugerbutik”. Brugerbutikken ligger centralt på Hillerød Sygehus i forhallen, hvor der til daglig færdes mange.
Idéen med den bemandede Brugerbutik er, at nordsjællandske patienter og pårørende kan henvende sig her, hvis tvivlen, bekymringerne eller trangen til at møde ligesindede presser på i forhold til den enkeltes sygdom. Eller hvis man ønsker at vide mere om, hvad de forskellige foreninger kan tilbyde.

Frivilligt bemandingskorps

VaccinationsForum deltager i samarbejdet for at opnå større synlighed og mulighed for at tiltrække nye medlemmer, der ønsker at få belyst fordele/ulemper ved vaccination eller de som måtte have brug for råd og vejledning i forbindelse med en evt. vaccinationsskade. Brugerbutikken er etableret af sundhedsvæsenet i Frederiksborg Amt og patientorganisationen De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). Vagterne i Brugerbutikken tages på skift af repræsentanter fra de foreløbigt 50 tilmeldte patientforeninger (på landsplan findes ca. 450 patientforeninger). VaccinationsForum tager fire månedlige vagter delt mellem Else Jensen (Sekratiatet), Anne Toxværd (kontaktperson i Fr.borg Amt) samt Anne Røboe (medlem af foreningen). Brugerbutikken holder åbent mandag – torsdag, kl.12-16 og 16-19. For mere info se www.brugerbutikken.dk.

VaccinationsForum bliver også tilmeldt de eksisterende Brugerbutikker i Ringkøbing Amt, Ålborg og Næstved. 
Er der medlemmer der kender til andre brugerbutikker rundt omkring i landet vil vi meget gerne vide det.