To studier vurderer influenzabehandling som ineffektiv

Af Elisabeth Rosenthal, International Herald Tribune (22/9-05)
Oversættelse Camilla Gro Jensen


Akkurat som regeringer verden over oplagrer millioner af doser influenzavaccine og antiviral medicin i forventningen om en omfattende pandemi, viser resultaterne fra to nye undersøgelser at vaccinerne er langt mindre effektive end tidligere antaget.

”De nye resultater underbygger manglerne ved vores hidtidige forsøg på at kontrollere influenza, ” skriver Dr. Guan Yi, virolog ved University of Hong Kong i en leder skrevet i forbindelse med offentliggørelsen af undersøgelserne.
De to undersøgelser blev offentliggjort i The Lancet, et London-baseret medicinsk tidsskrift, på grund af deres aktualitet i forhold til den kommende influenzasæson.


Ineffektivitet af influenzavaccine
I den ene af undersøgelserne har internationale forskere analyseret samtlige data vedrørende influenzavacciner de sidste 37 år, og det de kommer frem til er, at vaccination giver et beskedent resultat, når det drejer sig om at undgå influenza eller dens komplikationer hos ældre mennesker.
”Den effektivitet på 100% som fortalere for vaccinen reklamerer med kunne ikke ses i undersøgelsen”, udtaler Tom Jefferson, forsker i Rom, tilknyttet Cochrane Instituttets internationale vaccine-projekt, hvor en række forskere systematisk gennemgår forskningsresultater på vaccineområdet. ”Der er en voldsom overvurdering af vaccinens effektivitet. I tilfælde af pandemi, viser tallene fra undersøgelsen at det er usikker hvorvidt vaccination har en effekt på ældre mennesker.”


Ineffektivitet af influenzamedicin
I den anden undersøgelse har forskere fra Center for Disease Control and Prevention (CDC) opdaget, at influenzavira, særligt den vira der forårsager fugleinfluenza, har udviklet høj grad af resistens overfor den mest almindelige influenzamedicin. Resistenstallene er steget støt siden 2003, særligt i Asien.
”Vi blev alarmerede da vi opdagede den dramatiske stigning i tilfældene af resistens overfor medicin, blandt menneskelig influenzavirus” udtaler Dr. Rick Bright fra CDC. ”Vores rapport har stor betydning for de regeringer der planlægger at opbygge lagre af medicin i tilfælde af epidemi.”
Før år 2000 var det kun meget få vira, der var resistente overfor medicinen Amantadine. I år 2004 havde medicinen ingen effekt på 15% af influenza-A tilfælde i SydKorea. 70% af tilfældene i HongKong og 74% i Kina var ligeledes upåvirkede af medicinen. I løbet af de første seks måneder af 2005 så man at 15% af tilfældene af influenza-A virus i USA var resistente – et tal der lå på 2% året før. I alle de tilfælde hvor mennesker er blevet smittet med fugleinfluenza-A (H5N1)- noget der sker ekstremt sjældent – har der været resistens overfor medicin.
Konsekvenserne er stadig mest alvorlige for udviklingslandene, idet mere velstillede nationer har investeret i nyere og dyrere antiviral medicin, som f.eks Tamiflu, der er mere effektiv, men stadig er patenteret.
Ikke desto mindre er tallene alarmerende, fordi de viser hvor hurtigt og uforudsigeligt influenzavira udvikler resistens overfor medicin, så snart medicinen bliver anvendt i stor udstrækning, hvilket vil ske i tilfælde af en pandemi. Derudover kurerer medicinen ikke sygdommen, men reducerer smittetilfælde, dæmper symptomer og risici for komplikationer som f.eks. lungebetændelse.


Bestemmer markedsføring vores holdning til Influenza?
Da Dick Thompson, talsmand for WHO, blev bedt om en kommentar til analyserne af vaccineforskningen, ville han hverken benægte eller støtte resultaterne, men blot nævne at visse forskere havde kritiseret analytikerne for ikke at have inddraget vigtige tidligere undersøgelser i deres analyse. Men problemet med resistens er en ”opdagelse der diskuteres bredt i ”influenzakredse” og det er noget man er meget opmærksom på” udtaler han.
I bestræbelserne på at foregribe en potentiel influenza pandemi forårsaget af fugleinfluenza, har mange lande hamstret antiviral medicin og indgået kontrakter på endnu ikke udviklet medicin tiltænkt netop denne type influenza. F.eks. har USA bestilt for 100 mio. $ og Italien for 43 mio. $.
Den nuværende fugleinfluenza spreder sig yderst sjældent, hvis overhovedet, fra menneske til menneske, og det er således lidet sandsynligt at denne type udvikler sig til en epidemi. Men WHO har advaret om at det kan ske og udtalt at alle lande bør forberede sig på alvorlige influenzaepidemier. (!)
Det faktum at vaccineundersøgelsen viste, at vaccination kun har haft beskeden effekt blandt ældre mennesker er i særdeleshed foruroligende, da denne gruppe tenderer i retning af mange komplikationer og dødsfald som følge af influenza – og vaccination er p.t. standardbehandling.
Vaccination som forebyggelse er tilsyneladende uden effekt på mennesker over 65 år, når det gælder om at undgå influenza, lungebetændelse og hospitalsindlæggelse, selvom dødsfald som følge af lungebetændelse er reduceret (30%) pga. vaccination.
”Det vi ser nu er at markedsføring bestemmer vores holdning til influenza, og videnskabelige resultater trænges i baggrunden” siger Dr. Jefferson. ”Vacciner kan måske gøre en forskel, men den er ikke ret stor. Den bedste måde at undgå sygdom på, er at vaske hænder ofte.”

30 lande har bestilt Tamiflu, den nyeste og noget dyrere antivirale medicin, fortæller Martina Rupp fra det schweiziske firma Roche, som producerer medicinen. Det hollandske sundhedsministerium har bestilt 5 mio. doser, nok til at behandle 1/3 af befolkningen. Storbritannien har bestilt medicin til at behandle 15 mio. mennesker.
Nogle forskere mener at en af årsagerne til de høje resistensstigninger fra 2000-2002 skal findes i Asien, hvor læger udskrev langt mere antiviral medicin efter fremkomsten af fugleinfluenza i 1997 og SARS i 2002.