Kræftvaccine i børnevaccinationsprogrammet?

Af Else Jensen


Medierne har haft en del omtale af lovende kliniske forsøg med en ny vaccine der er på vej, en vaccine mod human papilomavirus (HPV) som bl.a. kan give livmoderhalskræft og kondylomer. Håbet er at vaccinen kan indgå i de nationale børnevaccinationsprogrammer. Det forventes at WHO anbefaler den.

Vaccineforsøget udføres af medicinalfirmaet Merck, Sharp og Dohme, et af verdens største medicinalfirmaer (og producent af gigtmidlet Vioxx), i samarbejde med flere lande og herhjemme med Kræftens Bekæmpelse. Leder af forsøget i Danmark er overlæge Susanne Krüger Kjær, afdelingen for virus, kræft og hormoner under Institut for Epidemiologisk kræftforskning.
Der indgår nu 160 danske børn mellem 9 og 15 år i forsøget. Tidligere har 23.300 unge kvinder mellem 16 og 23 år deltaget i forsøget.
De sidste udmeldinger i pressen er netop gået på at forsøget går godt, - der dannes antistof efter vaccinationerne og der er ikke konstateret alvorlige bivirkninger efter vaccinen.

Om disse virus:
Der findes ca. 100 undertyper af HPV virus.
Af disse findes ca. 20-30 forskellige HPV virus, der kan give anledning til infektion i kønsorganerne. Kun få af dem er kræftfremkaldende, bl.a. dem som kaldes nr. 16 og 18 og som står for 70 % af alle livmoderhalskræft tilfælde.
Ca. 80 % af befolkningen har HPV infektion på et tidspunkt i deres liv. Hos langt de fleste forsvinder infektionen igen. Man regner med at forekomsten hos yngre kvinder under 30 år er høj, afhængig af antallet af seksuelle kontakter, men også fordi sygdommen er forbigående hos 95 %. Kun hos 5% af kvinderne over 30 år udvikles der kronisk infektion og det er ikke alle med kronisk infektion som udvikler kræft.
Mere end 99% af kvinder der har fået livmoderhalskræft får konstateret HPV infektion.
Forekomsten af højrisikotyperne af HPV virus er meget forskellig på verdensplan. En nylig undersøgelse har vist at den kun findes hos 4% af europæere, 5% hos asiatere men 10% hos sydamerikanere og 18 % i landende syd for Sahara.
Vaccinen indeholder også antistoffer mod kondylomer (HPV virus nr. 6 og 11).
Altså indeholder vaccinen antigener mod 4 ud af de 20-30 virus.

Sygdommene: livmoderhalskræft og kondylomer
2500 kvinder får årligt konstateret alvorlige celleforandringer (smearprøven) og får foretaget keglesnit. Smearprøven er et forebyggende tiltag som alle kvinder mellem 23-59 år bliver tilbudt i Danmark og denne screening bør ikke afskaffes.
400 kvinder får årligt diagnosticeret livmoderhalskræft, ca. 200 af dem med dødelig udgang.
Vaccinen er også rettet mod kondylomer, men dette er ikke en cancersygdom.
På kræftens bekæmpelses hjemmeside står der om sygdommen livmoderhalskræft, som man udvikler vaccinen mod, at den:" er ikke noget, den enkelte behøver at bekymre sig om. Men for samfundet som helhed er der god grund til at udrydde årsagen til sygdommen." ( !)
Livmoderhalskræft ses ikke lige hyppigt hos alle kvinder. Livsstilsfaktorer spiller ind.
I øjeblikket arbejdes der derfor på en undersøgelse blandt 20.000 kvinder for at finde ud af hvordan livsstilen spiller ind for risikoen for at få HPV relaterede sygdomme.


Kilder
BMJ: 2005,331:915-916 , 22 oktober
Kræftens bekæmpelses hjemmeside
SSI Epi-Nyt maj 1999