Klassisk homøopati.

Af Anne Brask Hagelund, Klassisk homøopat MDSKH og zoneterapeut


Hvad er Klassisk homøopati. - Hvordan virker det?
Klassisk homøopati er en helbredelsesform og videnskab, som er udviklet fra de principper, der blev påvist af Samuel Hahnemann (1755-1843) og beskrevet i hans afhandling "Organon der Heilkunst". Det vigtigste princip er: Lige skal helbredes med lignende - similia similibus currentur - Det lægemiddel, som i store doser fremkalder en sygdoms symptomer, vil i små doser helbrede samme sygdom, både fysisk, følelsesmæssigt og mentalt.
Homøopatisk praksis omfatter udvælgelse og ordinering af et enkelt lægemiddel, som gennem tidligere afprøvning på raske mennesker og fra kliniske erfaringer er kendt for at udvikle et lignende symptombillede, som det patienten har. Lægemidlet ordineres i den mindst mulige dosis.
Både akutte og kroniske lidelser behandles, og der kan rettes op på såvel fysiske som psykiske ubalancer. Homøopati bruges til behandling af både mennesker og dyr.
Udgangspunktet i homøopatisk behandling er at stimulere organismens egne forsøg på at helbrede sig selv. Det er menneskets selvhelbredende kræfter, der via et dynamisk samspil mellem over- og underbevidsthed og immun­forsvar behandler årsagen til problemet. Lægemidlet skal blot starte processen. Symptomerne forsvinder af sig selv, når årsagen er fundet og behandlet.
Nogle gange bruges kun en dosis til at klare et helt sygdomsforløb. En dosis kan enten være en tablet, nogle små piller eller et par dråber i munden. Lægemidlet optages gennem slimhinden i munden.

Hvad har homøopaten brug for at vide?

En klassisk homøopat ser mennesket som et individ, der reagerer forskelligt alt efter grundlæggende natur og baggrund. Ved den første konsultation (2 timer) vil homøopaten danne sig et indtryk af patienten og dennes liv. Homøopaten er interesseret i at høre om evt. fysiske, emotionelle og mentale symptomer, spisevaner, søvnvaner, humør, temperament, tidligere sygdomme, sygdomme i familien, arbejde, vigtige hændelser i livet. Alt sammen er de forhold, der kan have relation til den nuværende tilstand, og som bidrager til valg af lægemiddel. En patients symptombillede er et helt personligt udtryk for den indre tilstand. Det samlede symptombillede fra hele mennesket er homøopatens vejledning til at finde det rette lægemiddel til hver enkelt patient. Ved akut sygdom, vil det kun være de i forbindelse med sygdommen opståede symptomer, der tages med i valget af lægemiddel. Også her tages både fysiske, emotionelle og mentale symptomer med.

Lægemidler

Lægemidlerne er fremstillet af råstoffer fra mineral-, plante- og dyreriget og har gennemgået en speciel fremstillingsproces, der kaldes potense­ring.
De doseringer der anvendes giver ingen bivirkninger i traditionel for­stand. Når helbredelsesprocessen sætter i gang, kan der forekomme opblussen af de symptomer som personen havde i forvejen, før de endeligt forsvinder og efterfølges af en bedring i almentilstanden og energi niveauet.

Hvor lang tid varer behandlingen?

Ved kronisk sygdom er behandlingsforløbet afhængig af, hvor stærkt immunforsvaret er, hvor syg personen er og hvor længe lidelsen har været til stede. En lidelse, der har udviklet sig langsomt, eller som har eksisteret i nogle år, vil som regel ikke forsvinde med det samme, selv om der kan komme en lindring meget hurtigt.
Behandlingsforløbet strækker sig ofte over ½-1 år og består som regel af 4-6 konsultationer. Der kan gå 1-3 måneder mellem konsultationerne. Først efter nøje opfølgning og vurdering af reaktionerne mellem hvert besøg, beslutter homøopaten om yderligere ordination er nødvendig.
Ved akut sygdom forløber processen meget hurtigere. Det kan vare fra timer til nogle få dage. Her er 1-2 kortvarige behandlinger oftest nok.
Banebrydende forskningsprojekt på Århus Kommunehospital
I sommeren 2003 bevilgede ViFAB 2,4 mio. kr. til et nyt banebrydende projekt til forskning af klassisk homøopatisk og zoneterapeutisk behandling af astma. Det er et projekt som i sin udformning åbner porten til mulighed for et ligeværdigt tværfagligt samarbejde mellem det konventionelle og det alternative behandlingssystem. Projektet gennemføres på Århus Kommunehospital.

Homøopati i verden

I Danmark er klassisk homøopati relativ ukendt, mens den i Europa, som alternativ behandlingsform, indtager førstepladsen i Belgien, Frankrig, Holland, Norge og Schweiz og andenpladsen i Sverige, Tyskland og Italien. Hver fjerde EU-borger bruger homøopatisk medicin. Der findes homøopatiske hospitaler i England, Grækenland og Tyskland. I England, Frankrig og Tyskland dækkes lægeordineret homøopatisk medicin af sygesikringen.
I flere lande i Europa og i Indien, er der colleges og universiteter som uddanner homøopater.
Vi havde homøopatiske hospitaler herhjemme i 1920’-og 30'erne. I 1987 blev Dansk Selskab for Klassisk Homøopati stiftet og Skolen for Klassisk Homøopati påbegyndte uddannelsen af klassiske homøopater i Danmark.

Dansk Selskab for Klassisk Homøopati.

Dansk Selskab for Klassisk Homøopati (DSKH) er en brancheforening, der arbejder for oplysning om og udbredelse af klassisk homøopati i Danmark. Foreningen er aktivt medlem af ECCH (European Council for Classical Homeopathy).

DSKH godkender klassiske homøopater efter internationale standarder. Kun godkendte klassiske homøopater må kalde sig Klassisk Homøopat MDSKH.
DSKH har et Etisk Råd, hvortil du har mulighed for at stille spørgsmål eller indgive klager, hvis du er i tvivl om den behandling, du har fået hos din Klassiske Homøopat MDSKH.
Hvis du vil læse mere om klassisk homøopati kan jeg anbefale: George Vithoulkas: Homøopati – Fremtidens medicin


Hvis du er interesseret i at vide mere om klassisk homøopati, kan du klikke ind på:
 www.homeopati.dk