Bivirkningsrådet klager til minister over manglende samarbejde fra Lægemiddelstyrelsen

(ej) Rådet blev nedsat i forbindelse med ændring af loven om lægemidler i 2003.
Overvågningen skulle forbedres og derfor nedsatte man bl.a. den nye konstruktion, Bivirkningsrådet, med repræsentanter fra flere forskellige faggrupper og med brugerrepræsentation via Forbrugerrådet.

Det var så hensigten at denne nye konstruktion skulle øge kvaliteten af den samlede bivirkningsovervågning.
Sådan er det ikke gået efter rådets opfattelse. I Dagens Medicin den 9. december kan man læse at dette råd har taget det drastiske skridt at bede sundhedsministeren om at blive flyttet fra Lægemiddelstyrelsen.
I følge bladet citeres en af medlemmerne for at sige at der aldrig bliver fulgt op på rådets forslag, at rådet generelt ikke bliver orienteret om f.eks. lovforslag, og endelig at Lægemiddelstyrelsen slet ikke har ønsket rådet.