Så faldt dommen i Højesteret. Var det en politisk dom?

Af Else Jensen


Højesteret stadfæstede Vestre Landsrets dom og dvs. at familien ikke fik medhold i deres påstand om at deres barn, Anne, fik autisme efter MFR-vaccinationen som 1-årig.
Dommen er afsagt på baggrund af retslægerådets udtalelse der siger at man ikke kan få autisme af en hjernebetændelse – en kendt komplikation efter MFR-vaccinen.

Var det en politisk dom der tog hensyn til de store omkostninger det er for et samfund at erkende at en af de højest skattede forebyggende tiltag kan afstedkomme, ganske vist kun i meget sjældne tilfælde, en af de mest frygtede sygdomme?


Det mest betydningsfulde dokument i retssagen blev således udtalelserne fra 3 læger i retslægerådet.Den bygger vel især på sætningen fra rådet som lyder: ”... der findes ingen sikre holdepunkter for at hjernebetændelse medfører tidlig infantil autisme." Det skal ses på baggrund af en tidligere udtalelse fra dem i det lange sagsforløb hvor de skriver: "Kun i meget sjældne tilfælde medfører hjernebetændelse autisme.” En anden begrundelse for afvisningen i Vestre Landsret, og dermed også Højesteret, var yderligere den danske forskning omkring autisme og MFR-vaccinen. Her er det først og fremmest den danske læge og forsker Kresten Meldgård Madsens forskning de har brugt.

At dommere så vil benytte netop denne forskning af Kresten Meldgård, en forskning som udelukkende er statistik, og overhovedet ikke bygger på klinisk forskning er rigtig kedeligt. En sag drejer sig altid om et enkelttilfælde og statistik som den danske forskning, kan kun bevise noget på befolkningsniveau og ikke på det enkelte individ. I USA står det beskrevet i dommeruddannelsen at statistiske beregninger ikke kan bruges som bevis i retssale. Her er det den enkelte sag der skal skaffes bevis for eller imod.

Ingen har nogensinde påstået, og slet ikke VaccinationsForum, at der er mange der er blevet autistiske pga. MFR-vaccinen. Men det er sandelig ikke det samme som at sige at man ikke kan blive autist af en vaccineskade og dermed heller ikke efter MFR. Hjerneskader og hjernebetændelser kan efterfølges af autisme. Hvorfor det pludselig skulle være så odiøst at det også skulle optræde efter MFR-vaccinen kan man kun gætte på. Og vi gætter på at årsagen er at der var så meget modstand mod vaccinen hos forældre og at myndighederne derfor har så svært at få den tilslutning der skal til.

Hvorfor har vi ikke tillid til den forskning der er brugt i sagen? Den samlede danske forskergruppe i vaccineskader er kort sagt for indspiste og har for tætte bånd til hinanden, Statens Serum Institut og det amerikanske Center for Disease Control. En cocktail der får enhver forbruger til at have forståelige forbehold. Den danske forskning har imidlertid givet staten og vaccineproducenterne nogle gode kort på hånden ved den forskning der er leveret i emnet.

Andetsteds i bladet kan læses kritik og imødegåelse af den danske forskning. Amerikanske forskere er nemlig nået frem til modsatte konklusioner: Der skete en stigning af autisme i Danmark efter indførelse af MFR-vaccinen. Læs her i bladet artiklen: " Ny undersøgelse i vaccineskader viser en sammenhæng mellem MFR-vaccinen og autisme i Danmark."

Hvorom alting er så bliver de sager der ligger til afgørelse og alle de fremtidige sager afvist med henvisning til denne dom og udsigterne er lange for fornyet optagelse og afgørelser. Et håb vil være at de engelske forældre til lignede sager vinder en retssag. Foreløbig er der dog spændt meget ben for dem med hensyn til overhovedet at få dem behandlet ved en domstol i England.

Har dommen så fjernet mistanken om autisme efter MFR ? Nej, og slet ikke for de forældre som fik dommen eller de læger der støttede dem i at der var en sammenhæng i Annes sag.

Næh, man skal passe meget på at der ikke går politik i sager.