Ny undersøgelse i vaccineskader viser sammenhæng mellem MFR-vaccinen og autisme i Danmark.

Af Else Jensen


Udviklingen i forekomsten af autisme over en årrække tyder på en tidsmæssig forbindelse mellem indførelsen af MFR-vaccination (mæslinger, fåresyge, røde hunde) i Danmark og stigningen i autisme. Det konkluderer ph.d. G.S. Goldman og dr.med. F.E. Yazbak i det seneste nummer af Journal of American Physicians and Surgeons. Forfatterne har undersøgt forbindelsen mellem MFR- vaccination og autisme i Danmark.

De to forfattere gør opmærksom på, at deres konklusion modsiger en tidligere rapport offentliggjort af danske forskere i 2002 i The New England Journal of Medicine. Det er imidlertid de samme tal fra dansk psykiatriske centralregister, der ligger til grund for begge undersøgelser. "Årsagen til den bratte stigning i autisme i 1990erne er ukendt og omstridt. Hvis vi formoder, at en miljømæssig udløser forårsager autisme i det første halvandet år af tilværelsen, og at Danmarks stigning kan tilskrives en pludselig begivenhed, så er det sandsynligt, at den begivenhed er indtruffet midt i 1980erne til sidst i 1980erne. Eftersom MFR-vaccinen blev introduceret i 1987, peger vi på, at det var udløseren, skriver Goldman og Yazbak i det amerikanske lægetidsskrift. Danske forskere afviste for to år siden, at børnevaccinationerne MFR øger risikoen for autisme i barndommen. I en undersøgelse med godt 500.000 danske børn fastslog forskerne, at risikoen for at udvikle autisme er ens for vaccinerede og uvaccinerede.

Ifølge forskerne bag den aktuelle undersøgelse har danskerne gjort sig skyldige i flere metodefejl, og artiklen i American Journal of Physicians and Surgeons er både blevet omtalt i The Guardian, The Observer, Mail on Sunday og Private Eye.

Eftersom autisme normalt diagnosticeres i 5 års alderen eller senere i Danmark, ville mange børn født i 1994 og derefter ikke været blevet diagnosticeret ved slutningen af undersøgelsesperioden. Denne systematiske fejl, at mangle et stort antal af autismediagnoser i slutningen af perioden, var en stor mangel i undersøgelsen. Børn med Aspergers syndrom og højtfungerende autister, som har minimale tale og adfærdsvanskeligheder og som derfor ikke er diagnosticeret så tidligt som mere alvorligt angrebne børn, er specielt sandsynlig ikke alle kommet med i undersøgelsen.

Yderligere fejl i Madsen-undersøgelsen inkluderede den usædvanlige fordeling af alder i gruppen, kontrolregler anvendt i sagerne, og manglende adskillelse af autisme i regressiv og klassiske grupper. Disse og andre anførte metodiske og statistiske problemer havde en tilbøjelighed til at maskere forbindelsen til MFR vaccinen, eftersom uvaccinerede børn blev indsamlet i de tidligere år af undersøgelsen, så at den viden man fik i denne gruppe var mere komplet, end i gruppen af børn vaccineret få år før udløbet af undersøgelsesperioden, hvor mange tilfælde af autisme manglede, grundet den utilstrækkelige opfølgningstid, med henblik på en senere stillet diagnose. De tal som de to forskergrupper uafhængigt af hinanden – og med modsat resultat – har set på, omfatter alle børn født i Danmark fra januar 1991 til december 1998. I alt 537.303 børn, hvoraf godt 82 procent blev MFR-vaccineret.

Den danske undersøgelse fra 2002 blev lavet i et samarbejde mellem Center for Epidemiologisk Grundforskning på Aarhus Universitet og Statens Serum Institut. Denne forskning tyder på en meget tæt forbindelse mellem vaccineindustri og forskning i vaccinens skader. Det har vakt betydelig bekymring hos brugere af denne vaccine, at disse tætte bånd eksisterer i en så vigtig forskning. Forskerne ser dog ingen problemer eller interessekonflikter.
Der synes ikke at være nogen forståelse for at en sådan mistanke om forbindelser på den eller anden måde er noget man som forsker indenfor den medicinske verden skal interessere sig for.
Forbrugeren derimod er mindre naiv. Ingen i den lejr anser forskning for at være uden en vis portion af særinteresser.


Kilder

"An investigation of the association between MMR vaccination and autism in Denmark,"
Commntatary " MMR and autism in perspective: The Denmark Story
Journal of American Physicans and Surgeons Vol 9. 3, 2004
Læs også fra vores forside på hjemmesiden:
Something is rotten in Denmark