Kritik af "regeringsstøttet" epidemiologi

Harris Coulter, medicinsk - historisk forfatter
Fra Health World Online - Vaccine Information Resources dec 2004
Refereret af Else Jensen


Harris Coulter er ind imellem er blevet kritiseret for at bruge en skarp tone i debatten om vaccinationer. Her kommer nogle af hans begrundelser for at rejse tvivl om de mange "programerklæringer om vaccinationer fra medicinske-industrielle-regeringskomplekser". VaccinationsForum mener at det også er noget der i høj grad foregår i Danmark, hvor Seruminstituttet er en virksomhed, der tjener omkring 80% af deres indtægt på vacciner og samtidig er involveret i omfattende epidemiologisk forskning om vaccineskader.

Han udtaler at han indimellem bliver overvældet af raseri over den "afskyeligt dårlige kvalitet fra pro-vaccine epidemiologisk forskning, som bliver prakket publikum på i håbet om at ingen nogensinde vil tage besværet med at tjekke det og kritisere det". Han føler også raseri over det som han kalder "medskyldighed fra de tidsskrifter som trykker "peer review", disse forfærdelige produktioner". Han mener at formålet med dem i virkeligheden er at forebygge kritik fra bestemte kommercielle interesser og at blokere for andre konkurrerende synspunkter.

Og endelig udtrykker han sit raseri og irritation over den "totalt manglende evne hos journalister - som fornægter at være professionelle skeptikere, til at gennemskue og afsløre dette dobbeltspil. De er frygtløse når de krydsforhører præsidenter og medlemmer af regeringer, men de bliver både stumme og betagede når det drejer sig om selvpromoverende påstande lige så snart de bliver fremført af en person i hvid kittel." Der var engang for længe siden, skriver han, i 40´rne og 50´rne, læger som var interesseret i vaccinereaktioner og som gik ud på hospitalerne og endda gik hjem til folk for at undersøge de børn, der var mistænkt for at lide af en alvorlig bivirkning. De gik så vidt som til at tale med forældrene for at spørge dem om deres mening. I dag er vores epidemiologer nået langt ud over det stadie med daværende primitive tekniker. Det er yderst, yderst sjældent at de observerer en syg baby. Det er også sjældent at de faktisk diskuterer tilfældene med forældrene.

Åh-nej!- det ville være det samme som at acceptere "anekdotebeviser". En kardinalsynd. Coulters endelige konklusion er at epidemiologer finansieret af regeringsagencier og medicinsk-industrielle komplekser fylder siderne i medicinske tidsskrifter med noget bras af epidemiologi, i en slags videnskabelig apoteose af Greshams Lov (den dårlige mønt fortrænger den gode) og at de driver god forskning ud af cirkulation eller modarbejder at det bliver offentliggjort.