Hvorfor er nogle mødre imod at give deres spædbørn hepatitis-B-vaccine?

Refereret af Camilla Gro Jensen


Dette er titlen på en undersøgelse udført på neonatalafdelingen på " The Edmond and Lily Safra Childrens Hospital " i Israel.

Man sammenlignede to grupper af kvinder: dem der ønskede heptatitis-B-vaccine til deres nyfødte og dem der ikke ønskede det.
Der var 51 kvinder i gruppen der ikke ønskede det og der var 153 kvinder i gruppen der ønskede det.

Det der karakteriserede kvinderne der ikke ønskede vaccinen var: Højere uddannelse, bedre indkomst og lang ønsket ammetid, havde større viden om vaccinen, hældede mere til naturmedicin og mindre til konventionel medicin end den anden gruppe.
Nogle af årsagerne de angav til ikke at vaccinere barnet var: ”Barnet er for ungt”, ”vacciner er farlige”, ”læger vaccinerer uden overvejelser”, ”vacciner forårsager traumer på babyer”.
Kun 16% ud af denne gruppe angav at de ville følge det fulde vaccinationsprogram i forhold til 98% i den anden gruppe som lod børnene få vaccinen.

Den anden gruppe gav som årsag til at følge anvisningerne og bruge hepatitis-B-vaccinen: ”For at beskytte babyen”, ”tillid til læger”.

Konklusionen på undersøgelsen blev:
Mødre der ikke ønsker deres nyfødte barn vaccineret med hepatitis-B-vaccine gør ikke dette på grund af ignorering af deres børns helbred. De gør det på grund af deres holdninger.
(Og så kommer det rigtig sjove i artiklens konklusion:) For at imødegå denne skadelige trend må læger give mere information der tilskynder til vaccination.

Vaccine 14 marts 2005, page 1941-1948