Hvad var årsagen til at vi undgik Hepatitis B-vaccinationen?

Forslaget om at indføre hepatitis B-vaccinen i børnevaccinationsprogrammet, fremsat af socialdemokratiet faldt. Hvorfor?

Vaccinationsforum blev smigret undervejs i forløbet ved beslutningen om hvorvidt denne vaccine skulle med i børnevaccinationsprogrammet - specielt da sundhedsministeren fra Folketingets talerstol sagde at denne opgave jo var "specielt dedikeret" til vores forening. Joh - og vores argumenter ville han lytte til. Og vi frarådede det som bekendt. Måske var det ikke den egentlige grund at der blev lagt vægt på vores vurdering? Måske var det slet ikke hverken os eller de små børn han havde i tankerne. Det er den mistanke der rejser sig når man graver lidt dybere ned i det. Måske kunne den egentlige grund ikke siges fra Folketingets talerstol?

En granskning af hvad der muligvis var en lige så sandsynlig grund, er den magt SSI ( Statens Serum Institut) har i Danmark, samt at denne magt på en måde matcher med sundhedsministeriets interesser, altså statens.
SSI har været voldsomt kritiseret indenfor de sidste år, fordi de har fået lov til at have monopol på børnevacciner herhjemme. De er også kritiseret for at have for mange kasketter på. De producerer vacciner, rådgiver Sundhedsstyrelsen om hvilke vacciner der skal bruges, og de forsker i vaccinesikkerheden af de selv samme vacciner, som de producerer. Det er ganske tankevækkende i den forbindelse, at al deres forskning i vaccinesikkerhed er endt med at alle mistanker om evt. skader er afvist!

Men først og fremmest har det været Lægemiddelindustriens anklager og dermed risikoen for at blive slæbt for en EU-domstol, fordi monopolet er i strid med EU's konkurrenceregler, der har tvunget regeringen til at tage affære. Oven i det problem er der overpriserne som SSI tager for børnevaccinerne. Det drejer sig om 40mill kr. årligt for staten. De begrunder priserne med at det er nødvendigt for SSI’s virksomhed.

Derfor har der været et pres på regeringen for at vaccineproduktionen frasælges. På den baggrund blev der nedsat en tværministeriel gruppe som tidligere på året kom med en rapport. I den kan man læse at SSI faktisk truer med at de får svært ved at opretholde terrorberedskabet og vaccineforsyningen, hvis de ikke fortsat beholder de høje indtægter fra børnevaccinerne. Man får associationer til de trusler som folk ofte mødes med, hvis der er en vaccine de siger nej-tak til: De får at vide at det kan koste dem livet.

Lars Løkke formulerer regeringens standpunkt for bevarelsen af SSI´s monopol i et brev til sundhedsudvalget: Ud fra en samlet vurdering af de forsyningsmæssige ,beredskabsmæssige og økonomiske hensyn og af behovet for at bevare et sikkert og effektivt beredskab i krisesituationer har regeringen besluttet, at Statens Serum Institut fortsat skal varetage vaccineproduktion og forestå leverance af vacciner til børnevaccinationsprogrammet.

For at undgå problemet med konkurrencereglerne er det besluttet at staten fra årsskiftet skal købe vaccinerne direkte af SSI, i stedet for som i dag ved bloktilskud. Så der er vi nu - SSI er afhængig af indtægterne fra børnevaccinerne. Det er da godt at vide. Men det store spørgsmål er om alle politikere fortsat vil forsvare monopolet? Venstre som ellers er imod monopoler, ja for privatisering og udlicitering, har her den helt modsatte holdning.

Her er det så mistanken kommer ind. Var det den egentlige årsag til at Hepatitis B-vaccinen ikke skulle med i børnevaccinationsprogrammet? SSI har ikke den vaccine og derfor skulle den i givet fald leveres af andre vaccineproducenter? Ifølge oplysninger på deres hjemmeside er den under udvikling. Som forbrugere har politikerne nu sat os i en situation, hvor vi skal rette os ind efter SSI´s økonomi og deres formåen til at fremstille sikre vacciner. Vi måtte vente mange, mange år på en bedre kighostevaccine, selv om den gamle blev regnet for en vaccine med alvorlige bivirkninger, - vi måtte modtage forurenede poliovacciner i flere år uden at få det at vide før 40 år senere, vi må p.t. finde os i en børnevaccine der kan give aluminiumsallergi uden mulighed for at kunne modtage aluminiumsfri vacciner til de børn der bliver allergiske.

Den svenske stat har af ovennævnte grunde ikke villet bruge samme vaccine mere, men har fundet en anden producent. I terrorberedskabet er der også en koppevaccine, hvis alvorlige bivirkninger kan vise sig at være farligere end selve Bin Laden. Og det til trods for at det danske firma Bavarian Nordic har udviklet en ny og bedre koppevaccine. Er beslutningen om at vi skal have den vaccine og ikke en mere sikker, også pga. monopolet? Men først og sidst er der problemet med interessekonflikterne når de forsker i vaccinesikkerhed i de selv samme børnevacciner, som er deres økonomiske fundament. En udtalelse fra Charlotte Fischer, Det Radikale Venstre, åbner måske for at det ikke vil vedblive at forholde sig således. Hun siger til avisen Altinget at hun altid er på vagt overfor monopoler, og stiller sig undrende overfor om det kan være rigtig at DK har brug for monopoler for at sikre vaccineforsyningen, når de andre nordiske lande ikke har det problem.