Fejlvaccination en forældreberetning

Forældrerollen er i vore øjne en stor gave og udfordring, men ansvaret for de små poder er stort og kræver viden og indsigt i mange forskellige ting. Stillingtagen er en nødvendighed, da vi som forældre heldigvis har muligheden for at vælge til og fra på vores børns vegne.

For et halvt år siden, da vores søn Joachim var knap 1½ år, oplevede vi en ret ubehagelig situation i forbindelse med en vaccination. Joachim har, som de fleste børn, fået de tre De-Te-Ki-Pol-Hib vacciner i løbet af sit første leveår. Vaccinationer, der efterfølgende har givet ham de almindelige bivirkninger i 1-3 døgn som feber, utilpashed og generel irritation. Herefter var tiden så kommet for den meget omtalte MFR-vaccine, hvilken vi ofte havde overvejet at takke nej til, da vi mener, at risikoen for alvorlige følgevirkninger er stor, og ikke er det værd. I virkeligheden handler det jo om, at børnene kun får én injektion frem for tre, hvilket, vi mener, ikke er grund nok til at tage risikoen.

Vi besluttede altså at lade Joachim vaccinere imod henholdsvis mæslinger, røde hunde og fåresyge, men af tre gange. Dette informerede vi lægen om og bestilte vaccinationerne. Den første han fik var vaccinationen imod mæslinger, hvilket foregik ganske problemfrit hos lægen og med den naturlige reaktion herpå som bl.a. høj feber og utilpashed. En måneds tid efter skulle Joachim efter planen have vaccinationen imod røde hunde. Da vi sad hos lægen, fik vi at vide, at det ikke længere var muligt at fremskaffe vaccinationen imod fåresyge – den tredje og sidste vaccine. Statens Serum Institut havde derfor i brevet til lægen anbefalet at give MFR-vaccinen, da børn, som allerede var blevet vaccineret imod mæslinger, ikke ville reagere på denne del af vaccinen. Vi besluttede – trods vores skepsis overfor vaccinen – at give Joachim MFR-vaccinen i stedet for den planlagte vaccination imod røde hunde.

MEN, lægen tog fejl af vaccinerne i køleskabet, og gav i stedet en injektion med Di-Te-Ki-Pol-Hib, hvilket hun først opdagede senere på dagen. Hun forsøgte at kontakte os pr. telefon for at undskylde og informere om fejlen, men kunne ikke lige træffe os. Tre dage efter modtog vi et brev og et personligt besøg af lægen, hvor hun beklagede fejlen dybt. Under besøget var Joachim stadig efter de tre døgn mærket af vaccinen med 40 i feber og stor utilpashed, hvilket vi påtalte overfor lægen, da der måtte være en sammenhæng. Det mente hun bestemt ikke, da man i andre lande bruger at give Di-Te-Ki-Pol-Hib vaccinen af fire omgange. Vi var meget usikre på den information, fordi Joachim var meget utilpas og med feber i 7 dage.

Vi valgte således at kontakte Else Jensen ved Vaccinationsforum for at få mere klarhed over situationen. Som forældre var det enorm ubehageligt at se sin søn have det så dårligt i en hel uge efter en fejlvaccination, hvor det virkede som om, han vandrede rundt i sin egen lille osteklokke. Mon han på nogen måde havde taget skade eller fået mén af fejlvaccinationen?? Et spørgsmål man som forælder ikke kan lade være med at stille sig selv! Else Jensen var meget opløftende at tale med, da hun har et enormt kendskab til de ting, der foregår i lægeverdenen. Hun kunne bl.a. fortælle os, at der endnu ikke er påvist mén hos de børn, der har været udsat for en fejlvaccination med den vaccine, som hun har fået kendskab til, hvilket beroligede os meget. Desuden kunne hun give nogle forslag til, hvordan vi herfra kunne gribe situationen an, så andre forældre bliver gjort opmærksomme på disse fejlvaccinationer og dermed undgår at komme i samme situation.

Det ene forslag indebar en kontakt til lægen, hvor vi gjorde opmærksom på Joachims voldsomme reaktion på vaccinen, hvilken vi ønskede indberettet til Lægemiddelstyrelsen og Seruminstituttet som mulig bivirkning. Det andet forslag var at skrive et indlæg til VaccinationsForum, hvilket hermed er os en glæde at gøre! Om lægen reelt har indberettet Joachims reaktion på fejlvaccinationen, har vi ingen dokumentation for, hvilket vi burde have krævet. Vi må her stole på, at lægen har varetaget vores ønske. Pas på jeres små poder. Vi har som forældre en forpligtelse overfor vores børn til at varetage deres interesser og tage nogle fornuftige valg på deres vegne. Dette kræver, at vi er på dupperne og tør sige til og fra overfor diverse autoriteter.