Fejlvaccination - breve skrevet til og fra egen læge

Brev til egen læge efter at mor kommer hjem og opdager at hendes datter har fået en anden vaccine end den der var aftalen

"Jeg ringede og talte med dig den 24/8-2004 angående Emmas stivkrampevaccination. Jeg har ikke ønsket at få Emma vaccineret tidligere. Men mit grundlag herfor var nu at hun var blevet bidt af et andet barn i børnehaven (uden at der var gået hul) og at hun har meget kontakt til dyr. Jeg mente, at hun nu lever livet farligere og at det ville være passende med en stivkrampevaccination. Jeg blev ved telefonsamtalen henvist til at få en tid hos lægesekretæren som jeg skulle ringe til senere. Den 1/9 2004 kom vi så for at få stivkrampevaccinationen. Samtidig får jeg et vaccinationskort, som jeg først kigger rigtig på senere, da jeg er kommet hjem. Her viser det sig at Emma er blevet vaccineret for kighoste, difteri, polio, hib udover stivkrampe som var det eneste jeg ønskede hun skulle vaccineres imod."


Brev fra egen læge som svar på ovenstående
"Jeg beklager den misforståelse, der er kommet ud af vaccinationen af Emma. Du ville gerne have vaccineret Emma for tetanus. Jeg spurgte om ikke Emma kunne få de vacciner man normalt giver til børn i 3-5 og 12 månedersalderen. Jeg forventede at du vidste, at man giver vaccination mod flere sygdomme i samme sprøjte ved ovenstående vaccinationer. Vaccinen var baseret på dele af de sygdomsfremkaldende bakterier og derfor ikke kunne fremkalde disse sygdomme ved vaccination. Du sagde ja, så vi må have talt forbi hinanden. Jeg har nu undersøgt om det kan lade sig gøre at vaccinere mod tetanus alene. Dette var kompliceret, derfor svarer jeg først nu. Stort set alle voksne, der vaccineres for tetanus i dag får en kombinationsvaccine, der også indeholder antistoffer mod difteri. Det er muligt, at få en vaccine udelukkende med tetanus, men den skal bestilles særskilt hjem, hvis du fortsat ønsker Emma vaccineret. Vaccinen skal gives om 6 uger og 7 måneder."

Mors svar på brevet fra lægen
"Jeg er ikke tilfreds med din forklaring, i brev af 14/9-2004. på hvorfor jeg ikke var blevet informeret om hvilken vaccination du havde i sinde at give Emma. Jeg er ALDRIG blevet spurgt om jeg ønskede den vaccine man giver til børn på 3, 5 og 12 måneder. Jeg kom i den tro at du havde forstået at det kun var stivkrampevaccination hun skulle have. Selvfølgelig ville jeg have takket nej til den kombinationsvaccine, idet jeg for længst har undersøgt og besluttet mig for at jeg ikke ønskede den vaccination. Du begrunder dit sene svar på mit brev af 3/9-2004 med at du nu havde undersøgt om man kan vaccinere mod tetanus alene. Det undrer mig at du først nu gør det. Grunden til at jeg kontaktede dig telefonisk den 24/8, inden jeg fik tid hos sekretæren, var jo netop for at sikre mig at du havde forstået jeg kun ønskede stivkrampevaccine.Jeg mener ikke, at denne sag kun handler om en misforståelse fra min side. Jeg anser det for at være ret alvorligt. Og jeg afventer svar på om du gav Emma denne vaccine bevidst eller om der er tale om en fejl?"

(Dette brev fik moderen aldrig svar på og har derefter skiftet læge/red.)