Censur om artikler der omhandler bivirkninger ved vacciner ?

LÆGER UDEN YTRINGSFRIHED ( fra bladet "journalisten) Af Ulla Danielsen, journalist på Rizau »Kan det virkelig passe – i vores veloplyste samfund – at der findes en viden, som folk ikke må få?« Tekst: Ulla Danielsen, journalist på Ritzaus Bureau Der siges meget smukt om ytringsfriheden. Statsministeren forsikrer, at den er hellig, og forfatterne går på barrikaderne for den. De samme overvejelser gør man sig imidlertid hverken i Sundhedsstyrelsen, på Statens Serum Institut eller hos den kommercielle aktør Danske Lægers Vaccinationsservice. De tre har i fællesskab frarøvet to af mine kilder deres ytringsfrihed. De fik ikke lov til at udtale sig om risici ved influenzavacciner. Heller ikke selv om de er læger og endda specialister på det felt, de udtalte sig om. Kan det virkelig passe – i vores veloplyste samfund – at der findes en viden, som folk ikke må få? Sagen begyndte, da jeg skrev et nyhedstelegram, hvor bivirkninger ved influenzavaccine blev koblet til kviksølv – et stof, der tidligere er indgået i influenzavacciner. Dog ikke i år – hvilket også fremgik. Men det tema passede hverken Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut eller vaccinefirmaet, og efter et par opringninger til Ritzaus Bureau blev telegrammet trukket tilbage. At det samtidig var et angreb på mine to lægekilders ytringsfrihed bekymrer tilsyneladende ikke Sundhedsstyrelsens spindoktor, Kirsten Bohl. Hun har siden karakteriseret den ene af de to lægers udtalelser som sludder. Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen kvitterede endda med en mail, hvori de takkede for annulleringen af telegrammet om sklerosepatienter, der blev dårligere af influenzavaccine. »Den eneste effekt af telegrammet ville være at skræmme folk unødigt. Det ville være meget uhensigtsmæssigt«, skriver overlæge Else Smith, Sundhedsstyrelsen, og overlæge Kåre Mølbak, Statens Serum Institut, blandt andet i en e-mail, som jeg har kopi af. De to læger, som Sundhedsstyrelsen med flere lukkede kæften på, er henholdsvis neurolog på Rigshospitalet Peter Arlien-Søborg og praktiserende læge Birgitta Brunes, Katrineholm i Sverige. De havde »partsinteresser« blev det argumenteret forud for annulleringen, blev jeg oplyst. Og hvad var det så, de to illegale debattanter kom for skade at ytre? Jo, neurolog på Rigshospitalet Peter Arlien-Søborg sagde, at neurologernes kritiske holdning til influenzavaccine skyldes, at det er den faggruppe, der ser de patienter, som får bivirkninger ved vaccinen. »Det er ikke noget, de ser på Statens Serum Institut. Vi ser de neurologiske symptomer, og vi mærker, at det ikke er noget at spøge med,« sagde Peter Arlien-Søborg. Praktiserende læge Birgitta Brunes, Katrineholm i Sverige, sagde, at hun gentagne gange har observeret, at hendes sklerosepatienter blev dårligere efter influenzavaccination. »Når det drejer sig om vacciner med kviksølv i, har det været svært at afgøre, om patienten havde fået et skleroseattak, eller om der var tale om en reaktion på kviksølv fra vaccine, men ofte har det vist sig, at det med stor sandsynlighed var kviksølvet fra vaccinen, der var anledning til sygdomsudbruddet,« sagde Birgitta Brunes. Hun har gennem mange år samlet lægelig dokumentation for sammenhæng mellem kviksølvpåvirkning og sklerose. Men det mener Kirsten Bohl fra Sundhedsstyrelsen ikke, at der er noget om, og med en opringning fejer hun Birgitta Brunes’ lægelige vurdering i afgrunden. Er det da ufarligt for sklerosepatienter at lade sig vaccinere mod influenza? Læge og sklerosepatient Jytte Hestbech, Frederiksberg, siger nej. »Sklerose er en autoimmun sygdom, og vaccine aktiverer immunsystemet, som derefter kan angribe vores hjernevæv, som det ses ved hvert attak,« siger Jytte Hestbech, der er forhenværende retsmediciner. Ifølge Sundhedsstyrelsen skal ældre og kronisk syge lade sig vaccinere mod influenza, fordi de er særligt modtagelige for infektioner, men læge Jytte Hestbech efterlyser mere nuancerede vejledninger, hvor der tages hensyn til specielle grupper af patienter. »Man behandler os som stordrift af dyr,« siger Jytte Hestbech. Selv tør hun ikke lade sig vaccinere mod influenza. Ulla Danielsen har været på Ritzaus Bureau siden 1987 og har her gennem ti år skrevet om sundhed. I tiden før Ritzau har Ulla Danielsen arbejdet i Udenrigsministeriet, på Erhvervs-Bladet og på Sygeplejersken.